Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhân dịp 85 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(Mic.gov.vn) -  Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2010

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2010), tôi trân trọng gửi đến các thế hệ nhà báo Việt Nam, những người đã có công đóng góp làm nên những thành công lớn lao cho nền báo chí cách mạng Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cách đây 85 năm, vào ngày 21/6/1925, báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, một tổ chức tiền thân của Đảng ta do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc  trực tiếp thành lập, đã xuất bản số đầu tiên. Sự ra đời của báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã khai sinh cho một nền báo chí mới - báo chí Cách mạng. Từ tờ báo Thanh Niên, bắt đầu hình thành một nền báo chí mang tính chiến đấu, gắn bó chặt chẽ với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

 Trải qua hai cuộc kháng chiến cứu nước chống Pháp, chống Mỹ, trong những năm tháng hào hùng, khốc liệt của chiến tranh, có hơn 400 nhà báo cách mạng đã ngã xuống trên các chiến trường với khí thế người chiến sĩ vừa cầm bút, vừa cầm súng, cống hiến cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân, tô thắm thêm trang sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

 Trong những năm thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, báo chí nước ta đã có bước trưởng thành nhanh chóng. Hiện nay, cả nước đã có 706 cơ quan báo chí in, 67 đài phát thanh, truyền hình, 27 báo điện tử, 88 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và hàng ngàn trang tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, hội, hiệp hội, các doanh nghiệp. Mức hưởng thụ báo chí của người dân trong thời gian qua được nâng lên đáng kể. Cả nước có hơn 17 nghìn nhà báo chuyên nghiệp, đang hoạt động trên khắp mọi vùng miền của tổ quốc và ở nước ngoài. Báo chí đã góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường an ninh, quốc phòng làm cho vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Báo chí nước ta thật sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của các đoàn thể, các tổ chức xã hội; là diễn đàn phong phú của nhân dân; là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực phản động, thù địch; là chiếc cầu hữu nghị gắn kết Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Hầu hết các cơ quan báo chí đã bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin nhanh nhạy, kịp thời, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, đặc biệt là các sự kiện lớn, đáp ứng tốt quyền được thông tin của nhân dân. Đồng thời thực hiện tốt chức năng là diễn đàn của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện dân chủ hoá đời sống xã hội, kịp thời phát hiện và biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến.

 Điều đáng ghi nhận là phần lớn các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tôn chỉ, mục đích, ngày càng thể hiện rõ tính chuyên nghiệp cũng như đạo đức nghề nghiệp báo chí. 

 Các cơ quan báo chí ngày càng chú trọng những thông tin kinh tế, chủ động tích cực tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ bảo đảm tăng trưởng bền vững, ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng sự điều hành của Chính phủ. Định hướng, động viên cổ vũ các phong trào lớn như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có hiệu quả xã hội thiết thực.
 Nhiều cơ quan báo chí đã năng động, tích cực trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác; tiếp tục đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

 Thông tin trên báo chí đã góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại; quảng bá ra thế giới hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

 Tôi hoan nghênh thành quả mà những người làm báo Việt Nam đã chung tay, đồng lòng tạo nên trong suốt chiều dài lịch sử 85 năm qua.

 Tuy còn có những thiếu sót, khuyết điểm ở một số ít cơ quan báo chí và nhà báo, nhưng 85 năm qua, thành tựu của báo chí vẫn là căn bản và to lớn. Huân chương Sao Vàng mà Đảng và Nhà nước ta trao tặng cho các thế hệ những người làm báo cách mạng Việt Nam đúng vào dịp Kỷ niệm 85 năm ngày Báo chí Cách mạng đã khẳng định điều đó.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi xin gửi lời thăm hỏi tới thân nhân các nhà báo liệt sĩ, xin gửi lời chúc mừng đến tất cả những người làm báo Việt Nam, xin chúc cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành công rực rỡ.

Thân ái, 

Lê Doãn Hợp
        Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)