Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 16/6/2010, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã có buổi làm việc nghe Trung tâm Thông tin báo cáo về kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong Bộ giai đoạn 2011 – 2015. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Trung tâm Thông tin, lãnh đạo Cục Ứng dụng Công nghệ Thông tin.


Thực hiện công văn số 491/BTTTT-UDCNTT  của Bộ TT&TT về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011–2015, Trung tâm Thông tin đã xây dựng dự thảo nội dung “Kế hoạch UDCNTT trong hoạt động của Bộ TT&TT giai đoạn 2011 – 2015”.
Thời gian qua, việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cũng đạt được kết quả tốt. Hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành đã đưa vào sử dụng từ năm 2006. Hiện đã có hơn 700 người sử dụng ở 38 đơn vị sử dụng, khai thác hệ thống. Một số loại văn bản đã được xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử… Một số đơn vị thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ của mình đã chủ động xây dựng và đưa vào ứng dụng các phần mềm ứng dụng, tuy nhiên chủ yếu mang tính chất riêng lẻ.
Hệ thống thư điện tử với hơn 1.100 người sử dụng được khai thác ổn định. Các hệ thống cơ sở dữ liệu tại Bộ như hệ thống CSDL Văn bản QPPL đã được xây dựng hoàn chỉnh, tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ. Các dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật được cập nhật liên tục và đầy đủ. Tuy nhiên các CSDL chuyên ngành riêng lẻ do các đơn vị tự xây dựng như CSDL về công văn giấy tờ, CSDL về nhân sự, CSDL về khách hàng sử dụng tên miền Internet, CSDL khách hàng sử dụng tần số, CSDL khách hàng được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn… đang hoạt động nhưng vẫn chưa tích hợp vào CSDL chung của Bộ.
Đối với ƯDCNTT trong thời gian sắp tới tại Bộ TT&TT dự kiến sẽ xây dựng hạ tầng mạng tốc độ cao, đa dịch vụ, liên kết các hệ thống thông tin của các đơn vị thuộc Bộ, đảm bảo an toàn và bảo mật, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin của các đơn vị trong Bộ, giữa các Bộ và với các cơ quan nhà nước khác, đảm bảo việc triển khai ứng dụng CNTT dễ dàng, hiệu quả. Bộ TT&TT sẽ triển khai ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin đi đôi với thực hiện tốt cải cách hành chính, chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ trong các lĩnh vực hoạt động bảo đảm hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ  Bộ đến các đơn vị trực thuộc; bảo đảm 90% văn bản thuộc Bộ được lưu chuyển trên mạng, giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ.  Thời gian tới Bộ TT&TT sẽ đẩy mạnh ứng dụng phần mềm công tác quản lý như: quản lý nhân sự, tài chính, vật tư tài sản trên hệ thống dữ liệu đồng bộ, thống nhất; 100% cán bộ, công chức của Bộ có điều kiện sử dụng thư điện tử và khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho công việc. Cổng thông tin điện tử của Bộ với đầy đủ thông tin các lĩnh vực mà Bộ quản lý về pháp luật, chính sách, quy định, thủ tục hành chính, quy trình làm việc, các dự án đầu tư, đấu thầu và mua sắm, thông tin hoạt động của các cơ quan. Các đối tượng sử dụng có khả năng tìm kiếm thông tin liên quan đến hoạt động của các cơ quan hành chính một cách nhanh chóng, dễ dàng. Các đối tượng sử dụng có khả năng trao đổi, đóng góp ý kiến với Bộ tại cổng điện tử; cổng thông tin điện tử của Bộ cung cấp đầy đủ 100% dịch vụ hành chính công mức độ 2. Mỗi đơn vị trực thuộc có cung cấp dịch vụ công có ít nhất 01 dịch vụ công mức độ 3.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã đánh giá cao bản dự thảo “Kế hoạch UDCNTT trong hoạt động của Bộ TT&TT giai đoạn 2011 – 2015”. Thứ trưởng cũng đề nghị Trung tâm Thông tin đánh giá kỹ hơn nữa tình hình UDCNTT tại các đơn vị thuộc Bộ. Thứ trưởng đề nghị Trung tâm thông tin thời gian tới cần làm việc trực tiếp với các đơn vị trong Bộ về việc UDCNTT giai đoạn 2011 – 2015 đồng thời hoàn thành bản dự thảo trên một cách sớm nhất.

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)