Hội nghị truyền hình trực tuyến “Hướng dẫn công tác quản lý tài chính và giao ban phương án điều tra thống kê tại các tỉnh, thành phố”

(Mic.gov.vn) - Hội nghị được tổ chức hôm nay ngày 27/5/2010 nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010.


Tham dự Hội nghị có đại diện một số các cơ quan liên quan thuộc Bộ TT&TT, Bộ Tài chính, Ban chỉ đạo điều tra thống kê các  Tỉnh, thành phố và các Sở Thông tin và Truyền thông trong cả nước thông qua các đầu cầu truyền hình…
Ngày 31/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 420/QĐ-TTg về điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010. Đây là cuộc điều tra có qui mô lớn, đến từng hộ gia đình trên phạm vi cả nước. Cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe-nhìn toàn quốc hiện nay là rất cần thiết, có ý nghĩa lớn nhằm thu thập các thông tin, số liệu phục vụ đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện một số chính sách cụ thể về phát triển thông tin và truyền thông thời gian qua cũng như xây dựng các chính sách, kế hoạch, giải pháp phát triển thông tin và truyền thông trong thời gian tới góp phần thực hiện một số chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trên nhiều lĩnh vực....
Tại Hội nghị, hầu hết các đại biểu từ các Sở TT&TT đều cho biết thời gian qua công tác thực hiện tập huấn điều tra nghe nhìn tại địa phương tại các xã, thôn đã đạt được trên 90% và các địa phương đang lên kế hoạch để bắt đầu điều tra từ 1/6/2010. Đa số các đại biểu đều cho rằng việc quản lý tài chính và mức chi tiền công tác phí điều tra là chưa hợp lý và cần phải xem xét và điều chỉnh cho hợp lý hơn. Theo đại diện tỉnh Lào Cai cho biết: Lào Cai là một tỉnh miền núi, có diện tích rộng, việc đi lại giữa các huyện, xã, thôn trong địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, khoảng cách từ các thôn, xã lại cách xa nhau chính vì thế phải điều chỉnh tiền công điều tra cho hợp lý và có những mức hỗ trợ phù hợp với từng khu vực… Về mức kinh phí tuyên truyền, các đại biểu cho rằng cần tăng mức kinh phí chi cho tuyên truyền để tạo điều kiện cho các địa phương có thể tuyên truyền sâu rộng hơn.
Theo đại diện Bộ Tài chính cho biết: Qua ý kiến của các địa phương thì Bộ Tài chính thống nhất với ý kiến của các Ban chỉ đạo điều tra của các Sở TT&TT. Thời gian qua Bộ Tài chính đã phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ TT&TT để xây dựng bản dự thảo về quy chế định mức các khoản chi trong quá trình cuộc điều tra tiến hành, đại diện Bộ Tài chính khẳng định sau khi xin ý kiến của Thủ tướng sẽ có điều chỉnh các mức chi cho hợp lý và sẽ có cơ chế mở về các mức chi để phù hợp với từng khu vực tại các vùng miền.
Thay mặt Ban chỉ đạo cuộc điều tra thống thiết bị nghe nhìn toàn quốc năm 2010 Bộ TT&TT, đại diện Vụ Kế hoạch – Tài chính ghi nhận và tiếp thu toàn bộ nội dung mà các đại diện từ Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố đã góp ý về vấn đề cơ chế cấp phát, quản lý sử dụng kinh phí; nội dung chi, mức chi; tạm ứng kinh phí; chế độ trước mắt cho các tổ giúp việc của cuộc điều tra. Đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính cũng cho biết thêm về cơ chế tài chính thời gian tới sẽ sửa văn bản theo tinh thần tạo sự chủ động cho địa phương, việc quyết định cơ chế do UBND tỉnh quyết định những địa phương có quy mô địa bàn nhỏ có thể quản lý nhanh chóng nhất sẽ đề nghị tỉnh phân cấp toàn bộ kinh phí cuộc điều tra về Sở TT&TT quản lý, những địa phương có địa bàn khó khăn đi lại, địa bàn rộng thì Sở TT&TT báo cáo với UBND Tỉnh về cơ chế cấp phát và quản lý kinh phí theo đặc thù địa phương. Về cấp kinh phí công tác phí của cuộc điều tra Ban chỉ đạo cuộc điều tra Bộ sẽ xem xét và sửa văn bản theo hướng khoán trên đầu hộ và hệ số phụ cấp theo từng khu vực để điều chỉnh cho hợp lý và ưu tiên khu vực vùng xâu vùng xa… 
Ban chỉ đạo Bộ TT&TT yêu cầu các Sở TT&TT cần khẩn trương làm tốt các việc sau: Khẩn trương hoàn thành ngay đợt tập huấn cho các xã, thôn theo phương án tập huấn của Bộ ban hành; tập chung công tác tuyên truyền; phân công cử cán bộ chỉ đạo hướng dẫn các cuộc điều tra tại phương; báo cáo thường xuyên về công tác điều tra.
 

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)