Tập huấn về điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 28/4/2010 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010 đã họp báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai – Trưởng ban chỉ đạo về tiến độ công việc chuẩn bị cho đợt tập huấn về điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn sẽ được tổ chức từ 5/5 đến 7/5/2010.


Theo báo cáo, việc tập huấn sẽ được tổ chức thông qua hệ thống hội nghị truyền hình của Viettel và VNPT. Đợt tập huấn sẽ thu hút hơn 3000 đại biểu trên toàn quốc tham dự từ ngày 5/5 đến 7/5/2010. Ngày 5&6/5/2010 sẽ tập huấn cho thành viên Ban chỉ đạo Tỉnh, ngày 7/5/2010 tập huấn cho doanh nghiệp và các Đài phát thanh truyền hình. Nội dung chính của đợt tập huấn là hướng dẫn thực hiện phương án điều tra của Bộ TT&TT đến các cán bộ cấp huyện để các cán bộ cấp huyện về tập huấn lại cho cán bộ xã. Nội dung tập huấn cũng phổ biến kế hoạch phối hợp chỉ đạo điều tra thống kê và một số vấn đề về công tác quản lý tài chính.

Sau khi nghe báo cáo của Vụ Kế hoạch Tài chính, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã chỉ đạo: Ban chỉ đạo cần hoàn chỉnh hơn 8000 cuốn tài liệu in gửi đến các Sở TT&TT trước 4/5/2010. Công tác tuyên truyền qua truyền thanh và truyền hình cần hoàn thiện trước ngày điều tra chính thức một tuần. Thứ trưởng cũng chỉ đạo chi tiết chương trình của đợt tập huấn về cơ sở vật chất, nội dung. Chương trình tập huấn sẽ được sắp xếp lại cho phù hợp hơn với hình thức truyền hình hội nghị. Theo kế hoạch tất cả các thành viên Ban chỉ đạo sẽ đi kiểm tra và động viên trực tiếp tại một số Tỉnh.

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)