Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến nhân dân các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

(Mic.gov.vn) - Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến nhân dân các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bao gồm 3 dự thảo thông tư liên quan đến lĩnh vực tần số được đăng tải xin ý kiến từ 20/4/2010 đến 21/6/2010. Dự thảo văn bản liên quan đến quản lý trò chơi trực tuyến được đăng tải xin ý kiến từ 21/4/2010 đến 22/6/2010.

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)