Chuẩn bị tổ chức triển khai Đại hội Thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 31/3/2010, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Thường trực Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua Bộ TT&TT đã báo cáo với Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng về nội dung triển khai Đại hội Thi đua Bộ TT&TT giai đoạn 2006-2010. Tham dự cuộc họp có Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua Bộ TT&TT và đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ.


Đại hội Thi đua Bộ TT&TT giai đoạn 2006-2010 nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Ngành ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đại hội thi đua của Bộ là kết tinh của phong trào thi đua yêu nước từ cơ sở, đồng thời tôn vinh và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ từ năm 2006 tới nay như: gương Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua Bộ; Người tốt, việc tốt và những điển hình tiên tiến trên từng mặt, từng lĩnh vực công tác nhưng chưa được khen thưởng tôn vinh.

Về tổ chức Đại hội, dự kiến về nhân sự được phân thành các Tiểu ban để giúp việc cho Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội, các Tiểu ban được phân công tiến hành một số công việc cho công tác chuẩn bị triển khai tổ chức Đại hội… Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đã có những ý kiến đóng góp xây dựng hoàn thiện kế hoạch tổ chức. Ban tổ chức cũng bàn về lựa chọn số lượng đại biểu và thời gian diễn ra Đại hội...

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng thống nhất với một số nội dung chính được bàn về thành phần tham dự, công tác tuyên truyền và phân công các Tiểu ban giúp Đại hội thành công theo đúng kế hoạch...

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)