Hội nghị triển khai công tác năm 2010 của Đoàn Liên ngành phòng, chống in lậu

(Mic.gov.vn) - Ngày 11/3/2010, tại Hà Nội, Đoàn Liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2010. Đây là một đơn vị mới được thành lập, nhưng qua quá trình hoạt động đã thu được nhiều thắng lợi trong công tác phòng, chống in lậu trong xuất bản và in ấn.


Tham dự hội nghị có, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đỗ Quý Doãn, đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các thành viên trong Đoàn.

Tại hội nghị, bà Đỗ Thị Tình, Trưởng Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu đã báo cáo với Hội nghị về kết quả công tác năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010. Năm 2009 Đoàn đã thực hiện một số công việc nổi bật như: xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động trình Lãnh đạo Bộ; Hướng dẫn một số Sở Thông tin và Truyền thông về trình tự, thủ tục thành lập Đội liên ngành, về nội dung tiến hành thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động in; Thu thập các thông tin liên quan tới vi phạm trong lĩnh vực in lậu qua các kênh; phối hợp với thanh tra Bộ và Cục Xuất bản xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2010; Chủ trì phối hợp với A2.06B, PC13 thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thanh tra đột xuất tại một số Công ty…

Trong năm 2009, qua các đợt kiểm tra cho thấy các cơ sở in ấn có nhiều sai phạm, ý thức chấp hành pháp luật tương đối tốt nhưng hiểu biết về luật in ấn còn chưa cao. Trong thời gian tới, Đoàn sẽ tiến hành phổ biến pháp luật, tập huấn cho đội liên ngành địa phương. Năm 2010, Đoàn triển khai các công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiện toàn tổ chức và tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra.

Đại diện các đơn vị thuộc các Bộ và các thành viên trong Đoàn đã đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển để Đoàn liên ngành hoạt động ngày càng hiệu quả. Một số ý kiến cho rằng cần phải có chế tài xử phạt để hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý có đạt kết quả mang tính răn đe, tránh để các sai phạm lặp đi lặp lại.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Qúy Doãn đã bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà Đoàn liên ngành đã đạt được. Mặc dù mới ra đời nhưng các hoạt động của Đoàn rất quyết liệt trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm in ấn. Thứ trưởng mong rằng, trong thời gian tới sẽ có phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cán bộ ngành, các đoàn liên ngành. Năm 2010 cần rà soát lại cơ cấu tổ chức, bổ sung kịp thời cán bộ thuyên chuyển, tổ chức nhân sự, cố gắng tạo một bước chuyển biến thực sự trong công tác phòng, chống in lậu, tiến hành tập huấn cho các đơn vị in ấn thực hiện đúng pháp luật.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)