Kết luận của Bộ trưởng Lê Doãn Hợp tại Hội nghị giao ban công tác QLNN tháng 01/2010

(Mic.gov.vn) - Ngày 01/02/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban công tác QLNN tháng 01/2010 qua hệ thống trực tuyến tại 3 địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Lê Doãn Hợp; Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Thứ trưởng, Bộ trưởng đánh giá kết quả công tác của Bộ trong tháng 01/2010 và giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 như sau:
1. Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo. Giao Tổ 30 (Văn phòng bộ) chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ rà soát 142 thủ tục hành chính của Bộ, đề xuất giảm tối thiểu 30% số lượng thủ tục hành chính; kết hợp với việc phân cấp, ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính. Thời gian hoàn thành: Quý I/2010.
2. Tiến hành Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT: Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chỉ đạo. Giao Vụ CNTT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT xây dựng đề cương chi tiết, báo cáo tập thể Lãnh đạo Bộ trong quý I/2010. Trên cơ sở đó, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo tổng kết trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị trước quý III/2010. Nội dung báo cáo phải thể hiện được quyết tâm chính trị của Bộ trong việc đưa CNTT và truyền thông trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam và kiến nghị Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn tiếp theo.
3. Triển khai đồng bộ Đề án sớm đưa Việt Nam thành Quốc gia mạnh về CNTT sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Bộ trưởng Lê Doãn Hợp chỉ đạo. Giao Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung, hoàn thành các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.
4. Xây dựng và triển khai Đề án Mạng Xã hội Việt Nam: Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn chỉ đạo. Giao Cục Quản lý PTTH và TTĐT, công ty Intecom Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC  nghiên cứu, xây dựng đề án để triển khai trong năm 2010.
5. Xây dựng lộ trình chuyển đổi mô hình hoạt động của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC thành Tập đoàn: Thứ trưởng Trần Đức Lai chỉ đạo. Giao Vụ KHTC, Vụ TCCB chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC triển khai thực hiện. Thời hạn hoàn thành: Quý II/2010 và trình Chính phủ trong quý III/2010.  
6. Thống kê các thiết bị nghe nhìn của các hộ gia đình trong toàn quốc: Thứ trưởng Trần Đức Lai chỉ đạo. Giao Vụ KHTC chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Thời gian tổ chức thực hiện: Quý II/2010.
7. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp CNTT, phát triển đồng bộ công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số: Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chỉ đạo. Giao Vụ CNTT, Cục ỨDCNTT, Viện CNPM&NDS cùng nghiên cứu, đề xuất; chỉ đạo 2 Tập đoàn kinh tế lớn là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông Quân đội thực hiện. Trong đó chú trọng phát triển công nghệ nguồn, công nghệ lõi, đưa ra các nhóm giải pháp xây dựng mô hình điểm, tổ chức nhân rộng; chính sách thu hút đầu tư, liên doanh, liên kết …Thời gian triển khai: Quý 3/2010
8. Đấu tranh phản bác các thông tin sai trái trên mạng: Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn chỉ đạo. Giao Cục Quản lý PTTH và TTĐT, Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại thực hiện; hoàn thành việc thành lập Ban đấu tranh phản bác các thông tin sai trái trên mạng trong quý I/2010.
9. Quy hoạch hệ thống Đài phát thanh truyền hình toàn quốc: Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn chỉ đạo. Giao Cục PTTH và TTĐT nghiên cứu, xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ thông qua trước 30/6/2010 và tiến hành các thủ tục trình Chính phủ trong quý III/2010.
10. Triển khai kênh truyền hình tam nông (kênh VTC 16): Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn chỉ đạo. Giao Cục Quản lý PTTH và TTĐT phối hợp với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC khẩn trương triển khai trong quý I/2010.
11. Thành lập Quỹ hỗ trợ xuất bản: Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn chỉ đạo. Giao Vụ KHTC và Cục Xuất bản phối hợp thực hiện, trong đó, Cục Xuất bản chịu trách nhiệm về các thủ tục hành chính thành lập Quỹ, Vụ KHTC chịu trách nhiệm nghiên cứu xây dựng cơ chế tài chính đảm bảo Quỹ hoạt động có hiệu quả, thiết thực. Thời gian hoàn thành: Quý III/2010.
12. Thành lập các đơn vị mới: Bộ trưởng Lê Doãn Hợp chỉ đạo. Giao Vụ TCCB chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị thành lập: Cục Thông tin cơ sở; Cục An Toàn thông tin; Khu công nghiệp CNTT Bắc Ninh và Trường Đại học Thông tin và Truyền thông hoàn thành trước 30/6/2010; Cục Quản lý Viễn thông hoàn thành trước ngày 30/9/2010.
 13. Thành lập Hiệp hội doanh nghiệp viễn thông: Thứ trưởng Lê Nam Thắng chỉ đạo. Giao Vụ TCCB, Vụ VT chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông hoàn thành thủ tục thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội trong tháng 02/2010 và ra mắt Hiệp hội doanh nghiệp viễn thông vào quý II/2010.
14. Tổng kết hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Chính phủ khoá XII để chuẩn bị cho nhiệm kỳ Chính phủ khoá XIII: Bộ trưởng chỉ đạo. Giao Vụ TCCB chủ trì và hoàn thành báo cáo tổng kết trình Lãnh đạo Bộ thông qua trước 30/6/2010.
15. Đầu tư, mua sắm trang thiết bị: Giao Vụ KHTC chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ rà soát, thống kê và đề xuất kế hoạch mua sắm các trang thiết bị lớn phục vụ cho hoạt động thường xuyên của Bộ trong năm 2010. Vụ KHTC nghiên cứu, xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ dự thảo Cơ chế thí điểm sử dụng xe riêng phục vụ cho hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trước 30/6/2010.
16. Tổ chức Hội thi Văn nghệ toàn ngành ca ngợi Đảng, Bác quang vinh và Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội văn hiến, chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước trong năm 2010: Giao Công đoàn Bộ chủ trì, phối hợp Tập đoàn VNPT tổ chức. Thời gian tổ chức chung kết vào tháng 10/2010.
17. Tổ chức Hội thi thể thao toàn ngành năm 2010: Giao Đoàn Thanh niên chủ trì tổ chức. Thời gian tổ chức chung kết Hội thao vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
18. Tổ chức Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính của cán bộ, công chức toàn ngành: Giao Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Thời gian tổ chức vào dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành 15/8/2010.
19. Thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, các địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến (game online): Giao Thanh tra Bộ, Cục Quản lý PTTH và TTĐT phối hợp triển khai thực hiện trong quý II/2010.
20. Thanh tra, kiểm tra các đại lý cung cấp thẻ, sim trả trước: Giao Thanh tra Bộ và Vụ Viễn thông phối hợp triển khai thực hiện. Thời gian quý II/2010. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp thẻ, sim trả trước và các hoạt động khuyến mãi của các doanh nghiệp viễn thông; kịp thời chấn chỉnh các vi phạm và đề xuất chế tài xử phạt phù hợp với tình hình thực tế.
21. Thanh tra, kiểm tra hoạt động cung cấp dịch vụ Internet: Giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp và chỉ đạo Thanh tra chuyên ngành các Cục, Thanh tra các Sở TT và TT tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất trên phạm vi toàn quốc. Trước mắt tập trung thanh tra, kiểm tra thí điểm tại địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và sẽ nhân rộng ra toàn quốc.Thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2010.
22. Đổi mới, nâng cấp Điểm Bưu điện Văn hóa xã: Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo. Giao Vụ Bưu chính chủ trì phối hợp cùng Tổng công ty Bưu chính Việt Nam nghiên cứu, xây dựng lộ trình và đề xuất phương thức hoạt động Điểm Bưu điện Văn hóa xã trong giai đoạn mới. Báo cáo Lãnh đạo Bộ trước 30/6/2010.
23. Triển  khai xây dựng các Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông, Luật Tần số VTĐ, Luật Bưu chính và các đề án trong Chương trình công tác năm 2010: Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng tiến độ các đề án đã đăng ký với Văn phòng Chính phủ trong năm 2010; chủ động phối hợp cùng với Vụ Pháp chế xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật và các văn bản hướng dẫn khi Luật có hiệu lực.
24. Quy hoạch báo in: Thứ trưởng Đỗ quý Doãn chỉ đạo. Giao Cục Báo chí chủ trì triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện sau khi Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
25. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững hạ tầng viễn thông: giao Vụ Viễn thông theo sát tiến độ, đề nghị Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 2/2010.
26. Quản lý giá cước viễn thông: Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng chỉ đạo. Giao Vụ Viễn thông, Vụ KHTC phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương án nhằm đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh của thị trường viễn thông, giúp các doanh nghiệp cùng phát triển bền vững. Báo cáo Lãnh đạo Bộ trước 30/4/2010.
27. Quản lý kho số theo hướng kéo dài đuôi số, tiết kiệm đầu số: Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng chỉ đạo. Giao Vụ Viễn thông chủ trì triển khai nghiên cứu, xây dựng phương án đảm bảo tiết kiệm kho số và giữ được thương hiệu của các doanh nghiệp viễn thông. Báo cáo Lãnh đạo Bộ trước 30/4/2010.
28. Quản lý giá cước kết nối giữa mạng di động vào mạng cố định: Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng chỉ đạo. Giao Vụ Viễn thông chủ trì, phối hợp với Vụ KHTC nghiên cứu và báo cáo Lãnh đạo Bộ trước 30/4/2010.
29. Xây dựng cơ bản: Giao Văn phòng Bộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Bộ tại 18 Nguyễn Du; Cục Tần số VTĐ khẩn trương thực hiện các thủ tục xin phép xây dựng, mở rộng trụ sở tại 115 Trần Duy Hưng, khởi công vào dịp Quốc khánh 2/9/2010; Viện Chiến lược TT và TT sớm triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng Khu liên cơ Viện và Trường tại Hoà Lạc.
30. Tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Đảng; mít tinh kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tổng kết những giá trị văn hoá, đạo đức tư tưởng của Bác Hồ để học tập và phát huy: Thứ trưởng Trần Đức Lai chỉ đạo. Giao Vụ TCCB phối hợp với Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.
31. Phát động thi đua, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành TT và TT học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Giao Vụ TCCB chủ trì phát động phong trào thi đua và tiến hành tổ chức tổng kết, tôn vinh vào dịp Đại hội Thi đua toàn Ngành và Hội nghị tổng kết Ngành năm 2010.
32. Ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Công thương về  công tác quy hoạch gắn với ngầm hoá, sử dụng chung cơ sở hạ tầng: Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng chỉ đạo. Giao Vụ Viễn thông, Vụ KHTC phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành thông tư liên tịch và trình Lãnh đạo các Bộ ký ban hành trước 30/6/2010.
Các nhiệm vụ triển khai trong tháng 02/ 2010:
1. Vụ TCCB phối hợp với Tập đoàn VNPT tổ chức chu đáo buổi gặp mặt các đồng chí lão thành, cán bộ, công chức đã nghỉ hưu trước Tết Canh Dần.
2. Vụ TCCB khẩn trương hoàn thành công tác nhận xét, đánh giá cán bộ chủ chốt năm 2009 theo quy định.
3. Văn phòng Bộ sớm hoàn thành trình Bộ trưởng ký ban hành Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Canh Dần. Cục Báo chí, PTTH & TTĐT phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tốt Hội báo xuân năm 2010.
4. Cục PTTH và TTĐT chủ trì, phối hợp cùng Cục Báo chí, Cục TTĐN tổ chức Giao ban báo chí đầu xuân Canh Dần và tổ chức Hội báo xuân tại Pari; chỉ đạo và định hướng hoạt động của báo chí trong dịp Tết Canh Dần.
5. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn  bị tốt đoàn đi công tác nước ngoài đầu Xuân Canh Dần của Bộ trưởng Lê Doãn Hợp.
Đầu năm Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, giữa năm (6 tháng đầu năm) kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, cuối năm đánh giá và biểu dương, khen thưởng.
Văn phòng Bộ thông báo kết luận của Bộ trưởng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện./.

Văn phòng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)