Họp Hội đồng đào tạo CIO trong khuôn khổ dự án WB

(Mic.gov.vn) -  Ngày 5/2/2010, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án (BQLDA) phát triển CNTT và TT tại Việt Nam đã tổ chức buổi họp Hội đồng đạo tạo CIO trong khuôn khổ dự án WB. Tại buổi họp BQLDA đã báo cáo với Thứ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng về kết quả công tác tổ chức 2 khoá mẫu đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực Lãnh đạo Thông tin năm 2009 và kế hoạch đào tạo CIO năm 2010-2011 cho khối cơ quan bộ, ngành và Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo thông tin cho khối cơ quan tỉnh, thành phố.


Mục tiêu nhằm giúp các lãnh đạo thông tin nâng cao nhận thức, năng lực trên lĩnh vực CNTT&TT và tạo cho họ tầm nhìn bao quát về quy hoạch phát triển thống nhất về CNTT ở cả cấp Bộ và Sở cũng như trong các doanh nghiệp. Ngoài ra, nó sẽ đẩy mạnh ứng dụng CNTT&TT với tư cách là một công cụ kỹ thuật chiến lược phục vụ phát triển nền kinh tế Việt Nam.
Khoá học được triển khai các nội dung như: Định hướng và chiến lược phát triển thông tin truyền thông; Triển khai các dự án CNTT; Vai trò Lãnh đạo thông tin và các văn bản pháp luật về CNTT&TT; Các nhiệm vụ chính của Lãnh đạo thông tin; Các thách thức với lãnh đạo thông tin; An ninh thông tin và tiêu chuẩn; Quản trị dự án và đánh giá Lãnh đạo thông tin với sự hướng dẫn của các chuyên gia trong nước và quốc tế.
Trong kế hoạch hoạt động năm 2010, BQLDA dự kiến đề xuất với Thứ trưởng tổ chức 3 khoá đào tạo CIO thời gian vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Khoá 1 cho các trưởng ban chỉ đạo CNTT của tỉnh, thành phố; Khoá 2 cho các tổng cục, cục cấp 1, các tổ chức chính trị, xã hội như Hội phụ nữ, Hội Thanh niên, Hội nông dân…; Khoá 3 dành cho khối doanh nghiệp và các tổng công ty, các tập đoàn nhà nước.
Tại buổi họp, BQLDA cũng được nghe ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị như Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin, Trung tâm thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ về vấn đề tổ chức, nội dung, học viên với mục đích để BQLDA xây dựng các chương trình đào tạo ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả cao hơn nữa.
Phát biểu chỉ đạo trong cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà BQLDA Phát triển CNTT&TT tại Việt Nam đã đạt được trong năm 2009. BQLDA đã triển khai và thực hiện khá thành công các khoá đào tạo giúp cho lãnh đạo các đơn vị chuyên trách nâng cao năng lực triển khai và ứng dụng CNTT. Chương trình còn có sự tham gia đầy đầy đủ của CIO thuộc Bộ, có sự chia sẻ của các chuyên gia, Lãnh đạo Bộ, làm nâng cao vị thế của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thứ trưởng cũng chỉ rõ BQLDA cần xem xét cách thức tiếp cận của học viên, rà soát lại nội dung chương trình đào tạo để rút kinh nghiệm cho các khoá học tiếp theo, đáp ứng yêu cầu một cách hiệu quả nhất. Thời gian tới BQLDA tiếp tục có các lớp đào tạo, các khoá học cụ thể và cân đối, xem xét thế mạnh từng đơn vị để thực hiện tốt chương trình này. Dự kiến các chương trình, nội dung sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử giới thiệu về chương trình đào tạo CIO này.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)