Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành khảo sát trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước năm 2009

(Mic.gov.vn) - Nội dung khảo sát trang thông tin điện tử năm 2009.
Để đánh giá chất lượng các trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước nhằm đưa ra một bức tranh toàn cảnh về công tác triển khai Chính phủ điện tử của Việt Nam nói chung và tại các Bộ, ngành, địa phương nói riêng, qua đó từng bước hỗ trợ ứng dụng CNTT-TT một cách hiệu quả và thiết thực, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khảo sát đánh giá trang thông tin điện tử của các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước.


Kết quả khảo sát đánh giá các trang thông tin điện tử lần thứ nhất (tháng 6/2008)về trang thông tin điện tử có dịch vụ hành chính công mức 1

Trong năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hai lần thực hiện việc khảo sát, đánh giá. Tiếp tục công tác này, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành khảo sát, đánh giá các trang thông tin điện tử năm 2009 với nội dung khảo sát được hoàn thiện phù hợp với tình hình mới hiện nay, bao gồm các tiêu chí về khả năng cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ và Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Toàn bộ nội dung khảo sát trang thông tin điện tử năm 2009 cùng bản hướng dẫn chi tiết về nội dung khảo sát quý vị độc giả có thể tham khảo tại đây

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)