Khai giảng khoá bồi dưỡng quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền Thông

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 07/9/2009, tại Tp.Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức khai giảng khoá bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Thông tin đối ngoại và Thanh tra cho các cán bộ, công chức sở TT&TT các tỉnh, thành phố phía Nam. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai đã đến dự và phát biểu khai mạc.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng.

Khoá bồi dưỡng được tổ chức từ 07-11/9/2009 sẽ tập trung cung cấp những kiến thức, kỹ năng cũng như kinh nghiệm quản lý về các lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Thông tin đối ngoại và nghiệp vụ Thanh tra. Trong đó Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Thông tin đối ngoại là hai lĩnh vực mới được đưa vào nội dung bồi dưỡng của khoá học này.
 
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã nêu tóm tắt một số nội dung chiến lược lớn mà Bộ đang thực hiện, các văn bản quy phạm pháp luật cũng như một số nhiệm vụ quản lý nhà nước mà Bộ và các Sở đang triển khai. Thứ trưởng đã phân tích tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác quản lý nhà nước về phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại. Thứ trưởng cũng đã yêu cầu các học viên cần tập trung học đúng thời gian, trong quá trình học không chỉ nghe giảng viên giảng một chiều mà cần có trao đổi, đối thoại với giảng viên. Sau khi học về cần truyền tải nội dung đã học cho các cán bộ, công chức của Sở để mọi đều người nắm được. Đối với giảng viên cần tập trung giảng những vấn đề tiêu biểu và khó nhất, dành nhiều thời gian cho trao đổi và giải đáp.

Phan Lập

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)