Một số hình ảnh tại Lễ Báo công dâng Bác của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - Website Bộ Thông tin và Truyền thông xin trân trọng giới thiệu một số hình ành của Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông tại Lễ viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tượng niệm Bắc Sơn, Lễ Báo công dâng Bác và Lễ dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn Bộ TT&TT dâng hương tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn
Bộ trưởng Lê Doãn Hợp dâng hương tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn
Đoàn Bộ TT&TT vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đọc bản báo công tại buổi lễ
Đoàn vào Lăng viếng Bác
Đoàn dâng hương tại bàn thờ của Bác

 

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)