Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Báo công dâng Bác và Lễ dâng hươngSáng ngày 30/8/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tượng niệm Bắc Sơn, Lễ Báo công dâng Bác và Lễ dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông gồm có các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Đảng ủy cơ quan, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tham dự.

Tại Lễ báo công thay mặt Đoàn, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đại diện cho hàng vạn cán bộ, công nhân viên chức Ngành TT&TT đã đọc bài báo công bày tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác với đất nước, với nhân dân nói chung và Ngành TT&TT nói riêng. Bài báo công đã nêu những thành tích, kết quả nổi bật mà Ngành đã đạt được trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Báo chí Việt Nam hơn 20 năm qua đã có chuyển mình mạnh mẽ, phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, nội dung, hình thức, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Báo chí đã trở thành công cụ sắc bén về chính trị, tư tưởng, văn hóa của Đảng và Nhà nước, thành món ăn tinh thần của nhân dân. Sự nghiệp xuất bản – in và phát hành sách đã có những bước phát triển vững chắc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia có nền xuất bản phát triển đáp ứng về cơ bản nhu cầu đọc của nhân dân. Bưu chính, Viễn thông Việt Nam đã phát triển ngang tầm quốc tế, với những kết quả đáng ghi nhận: 100% số xã trong cả nước có điện thoại, hơn 90% số xã có báo đến trong ngày, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã được cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông qua các chương trình viễn thông công ích; vệ tinh Vinasat-1 của Việt Nam đã được phóng lên quỹ đạo. Ngành bưu chính, viễn thông đã trở thành một ngành kinh tế, kỹ thuật mũi nhọn, là động lực quan trọng và là hạ tầng thiết yếu cho sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước. Công nghệ thông tin đã có bước phát triển nhanh chóng, trở thành một ngành công nghiệp dịch vụ có giá trị cao ứng dụng sâu rộng vào các lĩnh vực của quản lý nhà nước và đời sống xã hội và góp phần sự phát triển chung các lĩnh vực.

Hiện nay Bộ TT&TT đang tích cực hoàn thiện Đề án Tăng tốc sớm đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về CNTT. Thay mặt Ngành, Bộ trưởng đã hứa trước anh linh của Bác: toàn thể CBCNVC Ngành sẽ một lòng đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn, nỗ lực hết sức mình hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu đưa ngành phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Dân giàu – Nước mạnh – Xã hội công bằng – Dân chủ - Văn minh, từng bước đưa Việt Nam tiến lên sánh vai với cường quốc năm Châu.

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)