Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Thông tư Liên tịch giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế

(Mic.gov.vn) - Sáng 05/08/2009 tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ TT&TT và Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Thông tư Liên tịch giữa Bộ TT&TT và Bộ Y tế Hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình, dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống HIV/AIDS.

Theo đó, Bộ Y tế phối hợp, cung cấp thông tin định kỳ cũng như cung cấp thông tin theo yêu cầu theo yêu cầu của cơ quan báo chí nhằm mở các chuyên mục về phòng chống HIV/AIDS. Bộ TT&TT chỉ đạo các cơ quan báo chí và các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về việc tổ chức thông tin tuyên truyền về HIV/AIDS theo qui định.

LM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)