Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến dự thảo Thông tư liên quan giám định tư pháp trong lĩnh vực Thông tin tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng dự thảo Thông tư “Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, đề nghị đưa vào danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc và việc áp dụng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông” để xin ý kiến nhân dân.

Đối tượng áp dụng của thông tư này là :

1. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Mời quý vị độc giả tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo thông tư trên tại đây hoặc gửi về địa chỉ:

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ liên hệ:115 Trần Duy Hưng - Hà Nội

Điện thoại: 04.35563852;

Fax: 04.35563855

Email: ddro@mic.gov.vn

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)