Thủ tướng chỉ đạo triển khai MOU Dự án Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử Chính phủ trên Internet

(Mic.gov.vn) - Ngày 17/7/2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện Bản ghi nhớ (MOU) giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam với Bộ Hành chính và An ninh công cộng Hàn Quốc về Dự án Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử Chính phủ Việt Nam trên Internet".

Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Hành chính và An ninh công cộng Hàn Quốc - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng đồng ý Văn phòng Chính phủ thành lập Ban chuẩn bị Dự án do một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban, làm việc với phía Hàn Quốc để xây dựng Báo cáo khả thi Dự án.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ban chuẩn bị Dự án nghiên cứu, đề xuất việc thành lập Ban Quản lý Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời làm thủ tục tranh thủ nguồn ODA (vốn viện trợ phát triển chính thức) của Hàn Quốc, tiến hành công tác đào tạo nguồn nhân lực,... chuẩn bị cho Dự án quan trọng này.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa Dự án vào danh mục ưu tiên vận động ODA của Chính phủ Hàn Quốc.

Ngày 29/5/2009, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hàn Quốc Han Seung Soo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Hành chính và An ninh công cộng Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ về Dự án Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử Chính phủ Việt Nam trên Internet; Lãnh đạo Cổng TTĐT Chính phủ cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Cục Thông tin và Điện toán Quốc gia Hàn Quốc (NCIA) về dự án này.

Dự án Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử Chính phủ Việt Nam trên Internet mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây sẽ là dấu ấn cho sự phát triển của Chính phủ điện tử ở Việt Nam, phục vụ đắc lực cho sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu của Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Theo kế hoạch, Dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn từ năm 2009-2012, theo mô hình tổ hợp đa năng, đáp ứng yêu cầu trung hạn về dữ liệu điện tử Chính phủ trên Internet.

Nỗ lực triển khai dự án, Cổng TTĐT Chính phủ trong thời gian qua đã tích cực làm việc cùng Công ty Samsung SDS (Samsung Data Systems) trực thuộc Tập đoàn Samsung để chuẩn bị cho việc xây dựng Báo cáo khả thi (FS), nhằm sớm hoàn thành và đưa Dự án Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử Chính phủ Việt Nam trên Internet vào sử dụng trong năm 2012 như chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với Cổng TTĐT Chính phủ.

Hiện nay, NCIA đã thành lập Ủy ban chuẩn bị dự án do Cục trưởng NCIA đứng đầu, thành lập Nhóm chuyên gia Hàn Quốc về xây dựng FS. Công ty Samsung SDS là đơn vị hỗ trợ cho quá trình triển khai FS. Sau khi hoàn thiện FS, sẽ nhanh chóng xây dựng Dự án phát triển Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đều đánh giá việc xây dựng Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử Chính phủ Việt Nam trên Internet cần có sự đầu tư tập trung, với lộ trình và giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của quốc gia. Trong đó, cần lưu ý đến vấn đề tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực đủ năng lực, trình độ vận hành an toàn hệ thống dữ liệu quốc gia trên Internet khi Trung tâm được đưa vào sử dụng.

Mô hình Chính phủ điện tử của Hàn Quốc đang được thế giới đánh giá rất cao. Hiện Chính phủ Hàn Quốc không để các Bộ, ngành tự đầu tư xây dựng các Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử riêng mà đầu tư vào xây dựng các trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tập trung do NCIA quản lý và điều hành, để đảm bảo tính hệ thống. Với mô hình này, đã giảm được 50% chi phí đầu tư và quản lý, trong khi hiệu quả khai thác và sử dụng phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành và công tác hoạch định chính sách phát triển đất nước của Chính phủ Hàn Quốc rất cao.
 

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)