Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử Việt Nam 2009

(Mic.gov.vn) - Trong hai ngày 16-17/7/2009, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), UBND thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) Việt Nam 2009 (Vietnam eGovernment Symposium 2009).

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội thảoTrong hai ngày 16-17/7/2009, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), UBND thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) Việt Nam 2009 (Vietnam eGovernment Symposium 2009). Đến dự khai mạc Hội thảo có Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT Nguyễn Thiện Nhân; Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT Đỗ Trung Tá; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Mạnh Tuấn; Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân; Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài; Ông Patrick McGovern, Chủ tịch tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG; đại diện lãnh đạo Bộ, ngành và các địa phương trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc Hội thảoPhát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nêu rõ: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 và giai đoạn 2009 – 2010 đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là “Xây dựng nền tảng phục vụ Chính phủ điện tử” và một trong những giải pháp quan trọng là “Tăng cường quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp” trong việc cung cấp các dịch vụ ứng dụng CNTT. Với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực CNTT, Bộ TT&TT đã không ngừng nỗ lực trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển đồng đều ngành CNTT trên 4 lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghiệp, ứng dụng và nguồn nhân lực. Trong Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT mà Bộ được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng, nội dung về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước được xác định là một nhiệm vụ chiến lược hết sức quan trọng. Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2008 và giai đoạn 2009 – 2010, Bộ TT&TT đã ban hành nhiều các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp đánh giá, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình ứng dụng CNTT trên toàn quốc. Các địa phương cũng đã rất tích cực trong việc xây dựng và triển khai hoạt động ứng dụng CNTT và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy vậy, khó khăn, thách thức và nhiệm vụ đặt ra cho tiến trình xây dựng CPĐT tại Việt Nam hiện vẫn còn rất nặng nề, trong đó vai trò của địa phương, vai trò của cơ sở là đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, “Xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương” được chọn làm chủ đề cho Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử Việt Nam năm nay.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước không chỉ có việc ứng dụng CNTT trong văn phòng, cũng không chỉ có làm Website cung cấp cho người dân biết dịch vụ mà còn rộng hơn đó là thực hiện mối quan hệ hợp lý giữa các cấpquản lý và cung cấp dịch vụ cho người dân. Phó Thủ tướng nêu khái quát một số kết quả đã đạt được của việc ứng dụng CNTT trong QLNN. Chia sẻ những khó khăn, mâu thuẫn cũng như đưa ra những định hướng, những kinh nghiệm của một số ngành, địa phương để giải quyết khó khăn, mâu thuẫn trong quá trình xây dựng CPĐT.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề xây dựng hệ thống thông tin kết nối các cơ quan nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước; xây dựng các cổng, trang thông tin điện tử và tăng cường cung cấp dịch vụ công trên các cổng thông tin điện tử.

Trong hai ngày Hội thảo các diễn giả sẽ trình bày 5 báo cáo chính: Tình hình triển khai Kế hoạch ứng dung CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2009 và Hướng triển khai trong thời gian tới; Giải pháp xây dựng chính quyền điện tử từ kinh nghiêm thực tế của thành phố Hồ Chí Minh; CNTT vì một chính phủ hoàn thiện hơn: Kinh nghiệm thực tiến thế giới; Một số giải pháp về tài chính, công nghệ, quản lý dự án nhằm đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT tại các địa phương; Đi tìm lời giải cho bài toán tin học hóa thủ tục hành chính tại Việt Nam và 22 tham luận theo 4 chuyên đề, đó là: Xây dựng nền tảng CPĐT; Hợp tác nhà nước – doanh nghiệp trong việc xây dựng CPĐT; Chính quyền điện tử: thực tiễn tại địa phương; Lưa chọn công nghệ và giải pháp trong xây dựng CPĐT

Phan Lập

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)