Bộ Thông tin và Truyền thông phổ biến nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa X)

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 15/7/2009, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp phổ biến nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) vừa qua diễn ra tại Hà Nội từ 29/6-4/7.

Đồng chí Lê Doãn Hợp - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã phổ biến nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa X)Chiều ngày 15/7/2009, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp phổ biến nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) vừa qua diễn ra tại Hà Nội từ 29/6-4/7. Đến dự có các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (khu vực Hà Nội) và toàn thể Đảng viên khối cơ quan Bộ.

Nội dung phổ biến bao gồm: cương lĩnh của Đảng với 10 ý chính đưa ra thảo luận tại Hội nghị Trung ương là: tên gọi của cương lĩnh, đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng, sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu cương lĩnh từ nay đến giữa thế kỷ 21, cơ cấu kinh tế, chế độ sở hữu, các thành phần kinh tế, bản chất của Đảng và chủ trương hội nhập quốc tế.

Vấn đề chiến lược phát triển đã được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 10. Về vấn đề này, Hội nghị đã tổng kết kết quả thực hiện chiến lược 10 năm và rút ra 5 thành tựu nổi bật là kinh tế phát triển nhanh, thể chế chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được đảm bảo, địa vị kinh tế chính trị Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, chủ trương lớn của Đảng đã được thực hiện là xóa đói giảm nghèo. Hội nghị cũng đã thảo luận về những vấn đề lớn cần giải quyết triệt để là tệ nạn xã hội, vấn nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn cần được chăm lo nhiều hơn; công tác quy hoạch cần mạnh hơn; việc chăm sóc người bệnh, môi trường… cần được giải quyết nhanh. Các bài học chủ yếu trong 10 năm thực hiện chiến lược là bài học phát triển sức mạnh đoàn kết của dân tộc, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị. Hội nghị đã xác định những đột phá chiến lược là thể chế cần tiếp tục được tháo gỡ để đất nước phát triển nhanh hơn, tập trung phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng và cải cách hành chính. Hội nghị đã xác định quan điểm phát triển là gắn kết kinh tế -xã hội- môi trường- văn hóa. Con người là trung tâm của mọi sự phát triển, quan điểm giải phóng lực lượng sản xuất với củng cố quan hệ sản xuất, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy sức mạnh dân tộc. Mục tiêu chiến lược 10 năm tới là Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại đạt trình độ trung bình của thế giới. GDP tăng trưởng đạt 7-8%/ năm. Thu nhập bình quân 3000-4000 USD/năm. Nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ so với công nghiệp và dịch vụ. Chính trị ổn định, đồng thuận trong dân cao, xã hội ổn định, xây dựng nhà nước pháp quyền. Độc lập, thống nhất, giữ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Không ngừng nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Trên cơ sở những thành quả trên, Việt Nam có tiền đề để giai đoạn sau phát triển cao hơn. Hội nghị cũng xác định một số định hướng cụ thể của chiến lược 10 năm tới là phát triển mạnh công nghiệp, phát triển nông nghiệp toàn diện, phát triển dịch vụ có giá trị cao, phát triển nhanh hạ tầng, phát triển hài hòa kinh tế vùng miền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa, phát triển y tế nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển giáo dục đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng và bảo vệ toàn vẹn tổ quốc, gắn với hội nhập quốc tế thắng lợi. Tiếp đó, Bộ trưởng cũng phổ biến một số vấn đề liên quan đến Đại hội Đảng các cấp.

Thứ trưởng Trần Đức Lai, ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng Bộ - Bộ TT&TT  cũng đã phát biểu quán triệt một số vấn đề về an ninh, cung cấp thông tin để các Đảng viên hiểu rõ hơn âm mưu của các thế lực phản động và nâng cao tinh thần cảnh giác.

Trịnh Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)