Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến dự thảo văn bản quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

(Mic.gov.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng dự thảo Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để xin ý kiến nhân dân.

Đối tượng áp dụng của thông tư này là :

1. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, đại lý Internet; các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, đại lý, phân phối, bán lẻ hệ thống thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, bao gồm cả phần cứng và phần mềm;

2. Các cơ quan nhà nước, bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước để thiết kế và xây dựng trang thông tin điện tử;

3. Hệ thống các đài truyền hình được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

4. Các tổ chức cung cấp dịch vụ công, dịch vụ hành chính công..

Mời quý vị độc giả tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo thông tư trên tại đây hoặc gửi về địa chỉ:

Vụ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ liên hệ:18 Nguyễn Du - Hà Nội

Điện thoại:04.39437328; Fax: 04.39437328
 

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)