Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vào cơ quan hành chính nhà nước

(Mic.gov.vn) - Ngày 8/7/2009, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và Lãnh đạo các đơn vị,các thành viên Ban chỉ đạo triển khai ISO của Bộ đã nghe Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vào cơ quan hành chính nhà nước.

Ngày 8/7/2009, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và Lãnh đạo các đơn vị,các thành viên Ban chỉ đạo triển khai ISO của Bộ đã nghe Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vào cơ quan hành chính nhà nước.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu nhấn mạnh hoạt động xây dựng và triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vào Bộ TT&TT phải đi vào thực chất, có hiệu quả. Thứ trưởng mong muốn báo cáo viên trình bày những kinh nghiệm của các cơ quan Nhà nước cấp Trung ương và địa phương để cùng rút kinh nghiệm. Cục Tần số Vô tuyến điện Bộ TT&TT đã làm tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là một yếu tố thuận lợi cho việc xây dựng và triển khai áp dụng Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong tất cả các đơn vị thuộc Bộ.

Bà Nguyễn Thị Minh Lý , Phó Giám đốc Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert đã trình bày nội dung cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008; quá trình xây dựng, áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Phần trình bày đã chú trọng giới thiệu một số tiêu chuẩn chính trong bộ ISO 9000, các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008; những áp dụng trong thiết kế và phát triển trong cơ quan hành chính địa phương; 10 yếu tố nền tảng của mô hình quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 và lợi ích của việc áp dụng ISO 9001:2008.

Các đại biểu tham dự đã trao đổi thảo luận xoay quanh các vấn đề quá trình xây dựng, áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9000:2008 như: khoảng thời gian từ lúc xây dựng hệ thống đến khi được đánh giá là bao lâu; kinh nghiệm thực tiễn của các Bộ, Ngành; nhận thức của Ban Chỉ đạo; quy trình mang tính điển hình cho các cơ quan cấp Bộ, những vướng mắc thường gặp phải; những quy trình không bắt buộc phải có; những việc nên quan tâm, lưu ý trong quá trình xây dựng, áp dụng;….

Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert , do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập, có chức năng chứng nhận hệ thống và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế TCVN, ISO, JIS, ASTM… Quacert hiện chiếm đa số thị phần chứng nhận hệ thống và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế tại Việt Nam.

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)