Khai mạc Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 8/7/2009, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan TW tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú thuộc các Đảng bộ/Chi bộ thuộc Đảng bộ. Đồng chí Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT đã tới dự và phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng.

Ngày 8/7/2009, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan TW tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú thuộc các Đảng bộ/Chi bộ thuộc Đảng bộ. Đồng chí Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT đã tới dự và phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng.

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của Đảng bộ nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tham dự lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những điều kiện, yêu cầu để phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Những nội dung học tập trên đây bao gồm các bài học về lý luận, về các vấn đề xã hội quan tâm, tạo thành một hệ thống kiến thức thống nhất biện chứng giữa lý luận và thực tiễn, giữa nhận thức và hành động, có tính chất định hướng trong suốt quá trình rèn luyện của các đồng chí khi phấn đấu vào Đảng.

Đồng chí Trần Đức Lai trong lời khai mạc đã chúc mừng các đồng chí được giới thiệu tham dự Lớp bồi dưỡng và đề nghị các học viên nghiêm túc học tập, cố gắng lĩnh hội những nội dung được truyền đạt, nghiên cứu tốt tài liệu để đạt được kết quả học tập tốt nhất. Trên cơ sở đó, xác định cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng, xây dựng phương hướng học tập, rèn luyện để sớm đủ điều kiện trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng sẽ kéo dài tới ngày 10/7/2009 với các giảng viên từ Trung tâm bồi dưỡng Chính trị của Đảng ủy khối các cơ quan TW.

VH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)