Cục Tần số Vô tuyến điện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 3/7/2009, tại trụ sở Cục Tần số Vô tuyến điện (TSVTĐ) 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với Cục TSVTĐ về tình hình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 của Cục. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Cục trưởng Cục TSVTĐ Đoàn Quang Hoan, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và các cán bộ tham gia quá trình xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 của Cục.

Cục trưởng Cục TSVTĐ Đoàn Quang Hoan đã báo cáo tình hình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Cục. Trong 3 năm qua, để triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Cục TSVTĐ đã triển khai những việc chính gồm đào tạo nhận thức; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; ban hành phổ biến và triển khai áp dụng; đánh giá nội bộ và đánh giá chứng nhận; đánh giá về việc áp dụng hệ thống QLCL theo ISO và một số kinh nghiệm thực tiễn. Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng bao gồm thành lập ban chỉ đạo ISO của Cục, lựa chọn đơn vị tư vấn, tiến hành đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước về TSVTĐ tại Cục, đào tạo nhận thức chung về ISO 9001:2000 – yếu tố bắt buộc và là yếu tố quyết định sự thành công trong áp dụng ISO 9001, xây dựng văn bản hệ thống. Quá trình xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đã tạo nên nhận thức chung, đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn trong cán bộ, nhân viên của Cục.

Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ: Vụ Khoa học Công nghệ, Trung tâm Thông tin,.… đã trao đổi về những kinh nghiệm triển khai của Cục TSVTĐ và sự gắn kết với qúa trình Tin học hóa. Cục trưởng Đoàn Quang Hoan cho biết Cục là vừa làm vừa điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, không quá cứng nhắc trong thực hiện. Cục đã chủ động triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trước, sau đó đến năm 2007 mới thuê tư vấn nên tiết kiệm được thời gian và chi phí đồng thời tăng tính hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu bày tỏ sự vui mừng với những kết quả đạt được của Cục Tần số và mong muốn cục Tần số sẽ truyền đạt, trao đổi kinh nghiệm cho các đơn vị. Thường trực Ban chỉ đạo ISO sẽ phổ biến cho các đơn vị. Thứ trưởng cũng nêu định hướng các đơn vị cần học tập kinh nghiệm, cần tự viết, tự làm, tự sửa sau đó mới thuê tư vấn. Đưa chuyên mục về ISO trên mạng eoffice Bộ TT&TT cho các đơn vị chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm.

Thuý Hoà

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)