Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến dự thảo văn bản quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

(Mic.gov.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông để xin ý kiến nhân dân.

Đối tượng áp dụng của thông tư này là các cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa có liên quan.

Mời quý vị độc giả tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo thông tư trên tại đây hoặc gửi về địa chỉ:

Vụ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ liên hệ:18 Nguyễn Du - Hà Nội

Điện thoại:04.39437328; Fax: 04.39437328

Email: vtdat@mic.gov.vn

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)