Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Chiến lược ứng dụng và phát triển CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020"

(Mic.gov.vn) - Ngày 16/6/2009, tại thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị sơ kêt 5 năm thực hiện “Chiến lược ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin (CNTT) ngành tài nguyên môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng thường trực Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trần Hồng Hà; Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi CNTT các Vụ, Tổng cục, Cục, Trung tâm, doanh nghiệp thuộc Bộ TN&MT; Lãnh đạo Sở TN&MT và Giám đốc Trung tâm CNTT thuộc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nêu rõ, Ứng dụng CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội là một trong những xu thế phát triển tất yếu của các quốc gia trên thế giới và cũng là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Bộ Thông tin và truyền thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CNTT đã tham mưu cho Chính phủ, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Luật CNTT và ứng dụng CNTT… Với tư cách là cơ quan quản lý chuyên ngành về CNTT&TT, trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã luôn ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT trong việc thúc đẩy ứng dụng CNTT của ngành.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao những thành tựu ứng dụng CNTT mà ngành TN&MT đạt được, trong đó có việc kiện toàn bộ máy quản lý chuyên trách về CNTT các cấp; đang và sẽ triển khai các nội dung hết sức quan trọng, tạo nền tảng cho ứng dụng CNTT của ngành trong thời gian tới, đó là: Xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin ngành TN&MT; Phát triển các chuẩn ứng dụng, xây dựng hệ thống mạng thông tin TN&MT; Xây dựng CSDL quốc gia về TN&MT.... Với những kết quả đã đạt được, cùng với sự quyết tâm của Lãnh đạo và toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, ngành TN&MT sẽ tiếp tục thực hiện thành công những nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong thời gian tới, đạt được các mục tiêu mà Chiến lược đặt ra, đưa ứng dụng CNTT trở thành là một trong những công cụ quan trọng nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Thứ trưởng hy vọng, qua Hội nghị sơ kết này, ngành TN&MT sẽ tổng kết được những kết quả, những bài học kinh nghiệm đã đạt được trong việc ứng dụng CNTT thời gian qua, cũng như định hướng phát triển ứng dụng CNTT trong thời gian tới.
Theo đánh giá của Bộ TN&MT, qua 5 năm thực hiện chiến lược ngành TN&MT đã xây dựng được tổ chức hệ thống ngành từ Trung ương đến địa phương để thống nhất quản lý và đẩy mạnh thực hiện chiến lược ứng dụng CNTT trong ngành TN&MT với 3 nhiệm vụ chính: Thực hiện chiến lược, xây dựng CSDL, tin học hóa phục vụ cải cách hành chính trong ngành TN&MT; Có tầm nhìn và cách tiếp một cách hệ thống trong công tác ứng dụng CNTT, đánh giá đúng vai trò của CNTT; Xây dựng, xác định rõ các định hướng các bước đi cụ thể trong ứng dụng CNTT; Tham mưu cho Lãnh đạo các cấp về sự cần thiết cũng như triển vọng và lợi ích của ứng dụng CNTT, nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT… Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại cần khắc phục như: chưa xây dựng được kế hoạch thống nhất, cụ thể, chi tiết thực hiện chiến lược dẫn đến việc triển khai ứng dụng CNTT chưa đồng bộ, còn chồng chéo, trùng lặp; Sự phối hợp giữa các đơn vị trong ngành về ứng dung CNTT còn nhiều hạn chế; Hạ tầng CNTT chưa ổn định và nguồn nhân lực CNTT còn thiếu; Chưa xây dựng được các chuẩn về cơ sở hạ tầng, chuẩn dữ liệu chuyên ngành, định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng các ứng dụng CNTT chính thức làm cơ sở áp dụng trong toàn ngành ….
Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức đã nêu một số định hướng ứng dụng và phát triển CNTT ngành TN&MT đến năm 2015. Thứ trưởng yêu cầu Cục CNTT tiếp thu các phát biểu góp ý của các đại biểu để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện chiến lược và kế hoạch thực hiện “chiến lược ứng dụng và phát triển CNTT ngành TN&MT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” .

Phan Lập

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)