Chính phủ chỉ đạo: Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo công tác phòng chống dịch

(Mic.gov.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 3987/VPCP-KGVX ngày 12/6/2009 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1:

  1. Giao Bộ Y tế:
  1. Tiếp tục ohối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong nước, các tổ chức quốc tế tham gia phòng chống dịch cúm A (H1N1) để nắm chắc tình hình diễn biến dịch, phát hiện kịp thời, chủ động ứng phó thích hợp, không để dịch lây lan trong cộng đồng.
  2. Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các diễn biến bất thường của dịch cúm A (H1N1), dịch Tiêu chẩy cấp do phẩy khuẩn tả và dịch Sốt xuất huyết, các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền.
  1. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông: phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng có phương thức đưa tin phù hợp để nâng cao ý thức người dân, hạn chế lây lan dịch.

ĐTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)