Hội thi Tin học trẻ ngành Bưu điện Lần thứ 15

(Mic.gov.vn) - Ban Chỉ đạo Hội thi tin học trẻ ngành Bưu điện lần thứ 15 năm 2009 thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam vừa phát động Hội thi Tin học trẻ ngành Bưu điện lần thứ 15 năm 2009 để phát hiện các năng khiếu tin học trẻ trong Ngành Bưu điện.

Hội thi tin học trẻ do Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhằm khuyến khích tuổi trẻ tích cực học tập công nghệ thông tin, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đối tượng dự thi là mọi học sinh Việt Nam là con cán bộ, công nhân viên đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Thông tin & Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, thuộc các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Thời gian tổ chức Hội thi ngành Bưu điện sẽ diễn ra trong tháng 6/2009 và dự kiến cuối tháng 7/2009 sẽ tổ chức Hội thi toàn quốc.

Thể lệ Hội thi được đăng tải trên Website của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại địa chỉ http://www.ptit.edu.vn/news_detail.asp?id=1263&lang=0

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)