Hội thảo: “Tích hợp công nghệ hướng đến dịch vụ chính phủ cho người dân”

(Mic.gov.vn) - Ngày 2/6/2009 tại Hà Nội, Microsoft Vietnam đã tổ chức buổi hội thảo về tính tương thích liên thông trong công nghệ thông tin cho các lãnh đạo quản lý công nghệ thông tin đến từ các cơ quan hành chính công của nhà nước Việt Nam. Buổi hội thảo nhằm mục đích mang đến một cái nhìn tổng quan về việc làm thế nào để tăng cường năng lực của chính phủ để đáp ứng những nhu cầu của công dân đang thay đổi theo xã hội bằng cách đạt đến một hệ thống liên thông dựa trên nền tảng mở. Buổi hội thảo cũng dẫn chứng các trường hợp điển hình áp dụng thành công mà công nghệ Microsoft đã giúp họ đạt được mục tiêu và vượt qua các thách thức trong kinh doanh.

Sau phát biểu khai mạc Hội thảo của ông Christophe Desriac – Tổng giám đốc Công ty Microsoft Việt Nam và bài phát biểu của ông Phạm Văn Hải – Phó cục trưởng Cục ứng dụng CNTT – Bộ Thông tin và Truyền thông nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tích hợp công nghệ nâng cao năng lực của chính phủ và người dân.

Cũng giống như các quốc gia khác trên thế giới, chính phủ Việt Nam đang phải đối mặt với các yêu cầu của người dân ngày một nhiều hơn. Các nhân viên làm việc trong chính phủ muốn công nghệ giúp họ nâng cao năng suất làm việc, giảm bớt các sai sót trong quá trình tác nghiệp đồng thời loại bỏ những công việc trùng lặp giữa các ban ngành. Chính vì lý do này, việc cộng tác trong quá trình vận hành công việc đòi hỏi xây dựng và quản lý công nghệ phục vụ người dân tốt trong những cơ quan này. Tuy nhiên trong môi trường công nghệ thông tin ngày nay, sự khác biệt giữa các hệ thống công nghệ là một trở ngại thực tế.

Ông Lorenzo Madrid, Giám đốc chương trình phát triển tương thích liên thông chính phủ tập đoàn Microsoft cho biết: “Khi phân tích các ảnh hưởng của các hệ thống chính phủ điện tử, chúng ta sẽ nhìn ra những giải pháp chính phủ điện thực cho ngành dọc giúp giảm bớt thời gian mà công dân phải tiêu tốn trong quá trình tương tác với chính phủ để giải quyết một nhu cầu của công dân phải thực hiện với cơ quan đó. Nhưng trong nhiều trường hợp, công dân cần phải làm việc với nhiều đơn vị khác nhau trong cơ quan nhà nước để giải quyết công việc. Khi đó người dân phải đi lại nhiều lần giữa các cơ quan. Khi đó, sự tương thích liên thông và một chính phủ kết nối làm nên sự khác biệt”. Sự tương thích liên thông là chìa khóa để kết nối con người, dữ liệu và các hệ thống khác nhau và giúp giảm bớt sự phức tạp cũng như chi phí trong quá trình quản lý các hệ thống không tương thích với nhau.

Quá trình triển khai các trương trình tương thích liên thông cho chính phủ tại các quốc gia trên thế giới cho thấy: có 3 yếu tố cơ bản để đạt đến sự tương thích liên thông trong chính phủ đó là chính sách, quản lý và công nghệ. Một hệ thống tương thích liên thông thành công sẽ mang lại: đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ công và thông tin một cách thuận lợi nhất cho công dân; cho phép chính phủ hợp lý hóa các qui trình công nghệ và công việc trong các đơn vị con như là một tổ chức thống nhất hơn là những bộ phận riêng lẻ, độc lập; sự tương thích liên thông giữa các môi trường mới và hệ thống hiện có cho phép chuyển đổi từng bước lên nền tảng công nghệ mới để hoạt động hiệu quả và tiên tiến…

Các thông tin về tính tương thích liên thông liên quan được đăng tải tại website: http://www.microsoft.com/interop/

ĐTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)