Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc tại TP Cần Thơ

(Mic.gov.vn) - Vừa qua, đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng dẫn đầu đã thăm và làm việc với UBND và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, cùng đi có lãnh đạo và chuyên viên Vụ Bưu chính, lãnh đạo Văn phòng đại diện của Bộ tại TP Hồ Chí Minh và Văn Phòng Bộ. Về phía Thành phố Cần Thơ có đồng chí Tô Minh Giới Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Thông đã báo cáo các nội dung chính công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn thành phố trong 5 tháng đầu năm 2009 và kế hoạch trong thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng có ý kiến kết luận: đánh giá cao nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và nhân viên Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ mặc dù lực lượng nhân sự còn mỏng nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý và tham mưu cho UBND trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đáp ứng được sự quan tâm của Lãnh đạo Thành phố đối với ngành thông tin và truyền thông và với Sở Thông tin và Truyền thông. Trong thời gian tới, đề nghị UBND tiếp tục tạo điều kiện cho Sở TTTT thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn như: thống nhất đưa việc quản lý công nghệ thông tin về một đầu mối là Sở TTTT nhằm tạo điều kiện để Sở làm tốt nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử, quy hoạch công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực công nghệ thông tin; hỗ trợ và chỉ đạo nhằm hoàn thiện mô hình, biên chế Phòng văn hóa – Thông tin cấp Huyện; chỉ đạo thống nhất việc đưa thông tin về nông thôn; chỉ đạo và điều phối các Sở, ban, ngành trong việc quản lý dùng chung cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp, thùng thư bưu chính…

Đối với Sở TTTT, Thứ trưởng chỉ đạo: Sở tiếp tục tham mưu cho UBND và các Sở, ban, ngành trên địa bàn ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ, hiệu quả, cải thiện vị trí xếp hạng của Thành phố; cần có các chính sách, biện pháp thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển hơn nữa thuê bao băng rộng và Internet; tham mưu cho UBND và làm đầu mối về an toàn, an ninh thông tin.

Trong chuyến công tác tại Thành phố Cần Thơ, Thứ trưởng và đoàn công tác đã thăm một số điểm Bưu điện Văn hóa xã và Bưu cục và doanh nghiệp thông tin và truyền thông trên địa bàn.

PQH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)