Tổng công ty Viễn thông Quân đội tham gia phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam

(Mic.gov.vn) - Ngày 13/5/2009, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du Hà Nội, Lãnh đạo Bộ TT&TT đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel về đề xuất tham gia phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam của Viettel. Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, lãnh đạo các đơn vị hữu quan thuộc Bộ, lãnh đạo Viettel đã tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Tống Viết Trung, Phó TGĐ Viettel đã báo cáo Lãnh đạo Bộ về những đề xuất tham gia xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam của Viettel bao gồm tham gia xây dựng mạng kết nối, xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia và các máy chủ ứng dụng, cung cấp một số ứng dụng truyền tin nền tảng, hỗ trợ cho các dự án nền tảng và hỗ trợ nguồn nhân lực cho Bộ TT&TT. Lãnh đạo Cục ứng dụng CNTT cũng báo cáo Lãnh đạo Bộ những thuận lợi và khó khăn, tiến độ của quá trình triển khai Chính phủ điện tử, nội dung làm việc giữa Viettel và Cục Ứng dụng CNTT.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu đánh giá những đề xuất của Viettel về cơ bản là phù hợp với nhu cầu thực tế. Lãnh đạo Bộ rất hoan nghênh những đề xuất này. Thời gian qua, Viettel đã có đóng góp đáng ghi nhận cho thị trường CNTT&TT Việt Nam. Việc xây dựng Chính phủ điện tử được Chính phủ rất quan tâm, tuy nhiên, việc đầu tư phải xem xét để tránh trùng lặp. Bộ TT&TT chủ trương dùng chung cơ sở hạ tầng để tránh lãng phí trong đầu tư. Lãnh đạo Bộ tin rằng Viettel sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh trong lĩnh vực CNTT& TT. Về cơ chế tài chính đề nghị Viettel và các đơn vị hữu quan thuộc Bộ nghiên cứu thêm, lâu dài cần đề xuất được cơ chế tài chính phù hợp, đảm bảo nguồn thu cho doanh nghiệp. Viettel sẽ phối hợp với Cục Ứng dụng CNTT trong việc phát triển Chính phủ điện tử.

Sau ý kiến phát biểu của Thứ trưởng và các đại biểu, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã phát biểu kết luận và chỉ đạo như sau: Bộ TT&TT ghi nhận những thành tựu của Viettel trong thời gian qua. Trong viễn thông,Viettel đạt doanh thu cao, phát triển trạm BTS nhanh, địa bàn kinh doanh rộng, thực hiện tốt các chính sách xã hội (bao gồm cả việc đầu tư cho các địa phương), cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật bậc cao trẻ và năng động. Tuy nhiên, Viettel cần lưu ý khắc phục một số điểm là doanh thu bình quân/ đầu người, doanh thu/sim/thuê bao chưa cao, số lượng thuê bao ảo còn cao.

Bộ TT&TT đánh giá cao quyết tâm chính trị và ý thức nghề nghiệp của Viettel trong thực hiện chủ trương của Chính phủ và của Bộ. Sự phát triển nhanh chóng của Viettel đã tạo ra sự cạnh tranh mạnh hơn, lành mạnh hơn trên thị trường. Sự phát triển của Viettel là một cơ sở quan trọng để Bộ TT&TT xây dựng chính sách tăng tốc về CNTT&TT.

Bộ TT&TT ủng hộ Viettel tham gia phát triển lĩnh vực CNTT và TT. Sắp tới, cần đẩy mạnh những việc sau: Phát triển mạng kết nối từ Trung ương đến địa phương; tham gia dự án phát triển hệ thống tích hợp cho cơ quan Đảng, Nhà nước các dự án Chính phủ điện tử, ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước. Viettel có kế hoạch phối hợp với Cục Ứng dụng CNTT trong việc phát triển Chính phủ điện tử ,cần xác định rõ tiến độ thực hiện và tổng kết rút kinh nghiệm.

Trịnh Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)