Bộ Thông tin và Truyền thông công bố một số số liệu thống kê về Bưu chính, Viễn thông và Internet năm 2008.

(Mic.gov.vn) - Căn cứ kết quả thực hiện Quyết định số 1141/QĐ-BBCVT ngày 15/12/2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với các hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; để góp phần phục vụ các mặt của công tác quản lý phát triển thông tin và truyền thông ở các cấp, đơn vị và địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả tổng hợp số liệu về phát triển bưu chính viễn thông năm 2008 trên trang thông tin điện tử của Bộ.

Theo đó, đối với các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông lớn, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) vẫn là doanh nghiệp đứng đầu, trong năm 2008 Tập đoàn VNPT đạt doanh thu 45292 tỉ đồng, nộp ngân sách 6810 tỉ đồng. Tiếp theo là Tổng công ty Viễn thông quân đội (Viettel) đạt doanh thu 33015 tỉ đồng, nộp ngân sách 4893 tỉ đồng. Các doanh nghiệp tiếp theo là EVN (doanh thu 3706 tỉ đồng, nộp ngân sách 160 tỉ đồng), VTC (doanh thu: 3000 tỉ đồng, nộp ngân sách 160 tỉ đồng), đặc biệt FPT có doanh thu :1299 tỉ đồng, nộp ngân sách 190 tỉ đồng. Các doanh nghiệp còn lại là SPT (doanh thu: 2048 tỉ đồng, nộp ngân sách: 66 tỉ đồng), Vishipel (doanh thu: 144 tỉ đồng, nộp ngân sách 6 tỷ đồng). Nhóm các doanh nghiệp còn lại (doanh thu đạt 121 tỉ đồng, nộp ngân sách 10 tỉ đồng).

Về viễn thông, đối với mảng thuê bao cố định: VNPT vẫn là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất (70,98%), tiếp theo là EVN (15,51%), Viettel (12,50%), sPT (1,01%). Đối với mảng thuê bao di động bao gồm cả trả trước và trả sau thị phần được chia như sau: VNPT (chiếm 51,85%), Viettel (30,87%), SPT (8,56%), EVN (1,52%).

Về Thị phần thuê bao Internet băng rộng: VNPT (58,25%), Viettel và FPT gần bằng nhau ở mức (16,76% và 15,38%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm 9,61%.

Số liệu thống kê còn thể hiện chi tiết ở các địa phương trên cả nước. Chi tiết bảng số liệu đăng trong mục thông tin thống kê trên website Bộ Thông tin và Truyền thông.

ĐTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)