Hội nghị Ban chấp hành Đảng Bộ cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 8/5/2009, tại Hà Nội, Ban chấp hành Đảng ủy Cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng Bộ với sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành. Đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Báo cáo Kết quả công tác Quý I/2009 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Quý II/2009. Trong 3 tháng đầu năm 2009, Đảng ủy Cơ quan Bộ TT&TT đã chỉ đạo: Tiếp tục xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; Phát triển hạ tầng, dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet, thông tin hàng hải,…; Báo chí kịp thời có những tin bài phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế; Phối hợp họat động với Ban Tuyên giáo TW…

Trong lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy đã: Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 9 (khóa X); Tích cực triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng chú trọng: Công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát trong Đảng Bộ; Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng,…Nhìn chung, trong Quý I/2009, Đảng ủy Cơ quan Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã tích cực và nghiêm túc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, hoàn thành tốt các chương trình kế hoạch đề ra. Bên cạnh những mặt làm được, trong công tác chỉ đạo vẫn còn một số tồn tại như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, thực hiện một số đề án của Chính phủ còn chậm so với yêu cầu. Trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông, Internet còn có một số vi phạm, cần rút kinh nghiệm.

Đảng ủy cũng đề ra một số công tác trọng tâm trong Quý II/2009: Tăng cường công tác quản lý Kinh tế - Kế hoạch; Chỉ đạo hoàn thành các đề án trình Chính phủ theo đúng tiến độ; Chỉ đạo phối hợp chặt chế với chuyên môn để chuẩn bị tốt chiến lược tăng tốc, sớm đưa Việt Nam trở thành một nước mạnh về CNTT; Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong họat động của cơ quan nhà nước; Tăng cường công tác đối ngoại; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản,…Về công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy đặt kế hoạch: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Đẩy mạnh tuyên truyền gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; Chỉ đạo duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt chi bộ; Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát,…

Đ/c Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ Trần Đức Lai phát biểu kết luận Hội nghị đã đánh giá cao những góp ý của các thành viên trong Ban chấp hành vào Dự thảo Báo cáo của Đảng ủy Cơ quan Bộ TT&TT, đề nghị Văn phòng Đảng ủy tổng hợp, bổ sung để hoàn chỉnh báo cáo. Đồng chí cũng yêu cầu Đảng Bộ, dù đã nhận được sự đánh giá cao của Đảng ủy khối, vẫn phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng để làm tốt hơn những nhiệm vụ được giao. Theo đó, trong thời gian tới, Đảng Bộ tập trung vào một số công việc trọng tâm: Xây dựng Chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT; Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng Bộ; Quam tâm chỉ đạo, hỗ trợ các công tác đòan thể; Tăng cường kỷ cương trong họat động của Đảng…

VH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)