Bộ Thông tin và Truyền thông ban ban hành Quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình

(Mic.gov.vn) - Ngày 4/5/2009 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp vừa ký ban hành Thông tư số 15/2009/TT-BTTTT Quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình.

Thông tư được ban hành nhằm hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động liên hoan phát thanh, truyền hình được tổ chức tại Việt Nam, bao gồm:

+ Liên hoan phát thanh, truyền hình trên quy mô toàn quốc.

+ Liên hoan chuyên đề trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình; liên hoan phát thanh, truyền hình khu vực.

Đối tượng áp dụng được điều chỉnh trong thông tư bao gồm:

+ Các đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình hoạt động theo Luật Báo chí.

+ Các cơ quan báo chí của các bộ, ngành hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình được phát sóng định kỳ trên các đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình.

+ Các tổ chức, cá nhân được quy định tại Điều lệ, Thể lệ của từng Liên hoan....

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/7/2009. Nội dung chi tiết của Thông tư được đăng tải tại đây.

ĐTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)