Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng đề án bảo đảm mạng lưới thông tin biển, đảo

(Mic.gov.vn) - Ngày 05/05/2009, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai đã làm việc với Viện Chiến lược TT&TT về công tác triển khai xây dựng Đề án Bảo đảm mạng lưới thông tin biển, đảo, cùng dự có Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ... Đây là một trong những Dự án thuộc Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện theo Nghị quyết số 09-NQ/TW của Trung ương Đảng Khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Mục tiêu của đề án nhằm phát triển các hệ thống thông tin biển, đảo thành một hạ tầng mạng lưới thông tin liên lạc đồng bộ, hiệu quả, hiện đại, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ, đảm bảo có thể chuyển tải được các thông tin phục vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn và phát triển kinh tế biển, cũng như mở rộng vùng phủ sóng phát thanh truyền hình tại tất cả các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền Việt Nam và ra quốc tế nhằm cung cấp cho đại đa số các ngư dân khai thác trên vùng biển, đảo trong nước và vùng biển quốc tế các dịch vụ phát thanh truyền hình đa dạng, phong phú và đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền, đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đề án cũng nhắm tới mục tiêu từng bước hình thành và phát triển thị trường thông tin liên lạc phục vụ các hoạt động kinh tế biển như: Kinh tế hàng hải, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ hải sản, khai thác dầu khí ngoài khơi, du lịch biển, kinh tế biển đảo, đóng và sửa chữa tàu biển, công nghiệp chế biến dầu khí…

Đề án đã nhận được đồng thuận cao sau khi được gửi lấy ý kiến các Bộ, Ngành, đơn vị xây dựng đề án tiếp thu ý kiến nhằm xây dựng đề án hoàn chỉnh trên tinh thần sát thực tế cũng như theo chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Lê Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)