Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành hết hiệu lực pháp luật

(Mic.gov.vn) - Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã ký ban hành quyết định số 501/QĐ – BTTTT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật.

Theo đó, có tổng số 217 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ Bưu chính, Viễn thông và Tổng cục Bưu điện trước đây) và VHTT hành đã hết hiệu lực pháp luật.

Các văn bản này chia ra gồm:

+ Lĩnh vực Bưu chính: 4 Quyết định

+ Lĩnh vực Viễn thông: 5 Thông tư, 2 Chỉ thị, 4 Quyết định.

+ Lĩnh vực Công nghệ thông tin: 1 Quyết định

+ Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện: 1 Thông tư, 4 Quyết định

+ Lĩnh vực Xuất bản, In phát hành: 1 Thông tư, 1 Quyết định.

+ Lĩnh vực Báo chí: 1 Quyết định

+ Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Quản lý chất lượng: 15 Quyết định

+ Lĩnh vực Thanh tra: 1 Quyết định

+ Lĩnh vực Tổ chức cán bộ: 124 Quyết định

+ Lĩnh vực Kế hoạch Tài chính: 1 Thông tư, 49 Quyết định, 1 công văn điều hành

+ Thông tư liên tịch: 02 thông tư

Đây là lần rà soát lớn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các văn bản bị hủy bỏ chủ yếu là văn bản do Tổng cục Bưu điện và Bộ Bưu chính Viễn thông trước đây ban hành đã hết hiệu lực pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/4/2009.

ĐTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)