Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 Khoá X

(Mic.gov.vn) - Ngày 22/4/2009, Đảng uỷ cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 Khoá X. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai – Bí thư Đảng uỷ cơ quan Bộ đã tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Tiến sĩ Triết học Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, đã tới trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9. Tới dự Hội nghị còn có đông đảo các đồng chí Đảng viên và cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT.

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến khó lường, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Sự nghiệp đổi mới tiếp tục được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực; Nền kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; An sinh xã hội được chăm lo; Hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh; Quốc phòng an ninh được tăng cường; Nhiều chỉ tiêu chính mà Nghị quyết đề ra đã đạt được hoặc gần đạt được....Song bên cạnh những thành tựu cũng còn tồn tại một số yếu kém: Nền kinh tế vĩ mô phát triển chưa thật vững chắc, còn tiềm ẩn nhiều bất ổn; Những tồn tại trong các lĩnh vực Văn hoá xã hội, Giáo dục, Y tế,...chậm được khắc phục; Công cuộc cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí,...vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra; Một số chi tiêu quan trọng đạt được còn thấp,...Nguyên nhân của các yếu kém kể trên bao gồm cả những nguyên nhân khách quan từ tình hình thế giới cũng như những nguyên nhân chủ quan: Công tác lý luận chưa ngang tầm với thực tiễn, Công tác lãnh đạo chỉ đạo chưa cương quyết, Khả năng dự báo còn kém,...Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính thế giới vẫn đang lan rộng, xu thế hình thành thế giới đa cực ngày càng rõ, xu thế cạnh tranh giữa các nước để tìm kiếm thị trường, nguồn nguyên liệu và vốn đầu tư ngày càng gay gắt,...tình hình dự báo trong nước năm 2009 và vài năm tới sẽ còn khó khăn, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có khả năng xảy ra,...chúng ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện được thắng lợi Nghị quyết Đại hội X. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp: Chủ động xây dựng biện pháp đồng bộ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn chặn đà suy giảm, duy trì tốc độ phát triển kinh tế hợp lý; Cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển các thành phần kinh tế; Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; Tăng cường bảo vệ tài nguyên, môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh,...

Cũng trong Hội nghị này, Đảng uỷ cơ quan Bộ TT&TT đã đưa ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 Khoá X với một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần tập trung thực hiện đến năm 2011: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình đề án, dự án trọng điểm; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước; Tăng cường công tác đối ngoại; Hoàn thành các kế hoạch đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; Tiếp tục đẩy mạn cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Thứ trưởng Trần Đức Lai đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 Khoá X. Đồng chí đề nghị các đồng chí Đảng viên và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu kỹ Nghị quyết TW 9 để đưa ra được những chương trình hành động phù hợp với Đảng bộ/chi bộ mình nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.

Vương Hạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)