Phiên họp lần thứ nhất của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia

(Mic.gov.vn) - Ngày 16/04/2009 tại Hà Nội, Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng - Trưởng ban, cùng các thành viên là lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp ISP.

Đại diện Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) báo cáo tổng quát về thực trạng, xu thế, tình hình sử dụng tài nguyên địa chỉ Internet tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Báo cáo cho thấy nguồn địa chỉ Internet IPv4 sẽ không còn để cấp phát từ khoảng 2011 - 2012. Sau thời điểm này các tổ chức hoạt động Internet chỉ có một trong hai lựa chọn: Hoặc phải sẵn sàng triển khai IPv6 hoặc phải mua lại IPv4 từ các nguồn không chính thống. Trước những vấn đề trên các nước cũng như Việt Nam đã và đang triển khai IPv6 trong hoạt động dịch vụ Internet, hầu hết các nước đều có sự can thiệp của Chính phủ để chuẩn bị cho việc chuyển đổi IPv6. Cho đến nay, các hệ điều hành thông dụng, các phần mềm cung cấp các dịch vụ cơ bản, các thiết bị mạng lưới đều đã hỗ trợ IPv6. Việc đưa IPv6 là việc làm cần thiết và cần sớm được triển khai theo kế hoạch, lộ trình phù hợp với xu thế của thế giới và thực tiễn của Việt Nam.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên Ban công tác, đặc biệt là các thành viên là thuộc các doanh nghiệp ISP, đơn vị đã thử nghiệm đối với IPv6, Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng đã kết luận:

Ban công tác nhận định, sự cần thiết chuyển sang IPv6 không chỉ do nguồn IPv4 đã cạn kiệt mà còn do IPv6 mang lại nhiều lợi ích hơn về bảo mật, về chất lượng dịch vụ…. Tuy nhiên, việc triển khai còn phụ thuộc nhu cầu thị trường, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp do đó thời điểm, kế hoạch triển khai sẽ do các doanh nghiệp quyết định.

Về các yếu tố thuận lợi trong triển khai tại Việt Nam, có thể thấy: các thiết bị phần lớn đã hỗ trợ song song (cả IPv4 và IPv6); hệ thống cấp phát địa chỉ đã sẵn sàng; công nghệ đã được thử nghiệm. Các khó khăn khi chuyển đổi cũng cần được xem xét như: kinh phí phục vụ chuyển đổi (nhất là đối với thiết bị đầu cuối, các dịch vụ) là không nhỏ; Khi triển khai trên qui mô lớn sẽ phát sinh khó khăn, rủi ro mà quá trình thử nghiệm vừa qua chưa lường hết được; Việc chưa có lộ trình, chính sách hỗ trợ chung của quốc gia cũng sẽ gây khó khăn, lúng túng trong quá trình xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới Thường trực Ban công tác sẽ xây dựng Báo cáo tham vấn và Kế hoạch tổng thể chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 của Quốc gia, lấy ý kiến các doanh nghiệp, tổ chức liên quan để có thể trình ban hành trong Quí III/2009. Các doanh nghiệp căn cứ Kế hoạch quốc gia để triển khai xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp xong trong năm 2009.

LM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)