Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông thăm và làm việc tại Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế

(Mic.gov.vn) - Trong chuyến kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng – An ninh (GDQP-AN) tại tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng ngày 16 tháng 4 năm 2009, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Xuân Phán, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã thay mặt ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo một số nét nổi bật và thành tích đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó cũng nêu ra một số khó khăn như nguồn kinh phí cho triển khai các hoạt động của ngành còn có quá hạn hẹp trong khi Thừa Thiên Huế vẫn còn là tỉnh nghèo; các vấn đề khó khăn trong cấp phép xây dựng trạm BTS, vấn đề khiếu kiện về ảnh hưởng sóng điện từ của các trạm BTS… Đồng thời, đề xuất với lãnh đạo Bộ một số công việc liên quan, để Bộ có những chỉ đạo sát hơn và giúp Sở thực hiện tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn. Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Viễn thông tỉnh, chi nhánh Viettel tại Huế và lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã báo cáo một số nét nổi bật của đơn vị, góp phần vào hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của ngành trong thời gian qua và đề xuất những kiến nghị về hoạt động của đơn vị với đoàn công tác của Bộ.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã biểu dương những kết quả mà ngành TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế nỗ lực đạt được trong thời gian qua, ghi nhận sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đối với ngành thông tin và truyền thông. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng nêu ra những hoạt động và định hướng nhằm đưa lĩnh vực TT&TT phát triển hơn trong thời gian tới, đó là:

Về bưu chính, viễn thông: Lãnh đạo Bộ TT&TT ủng hộ Thừa Thiên Huế - với một tỉnh có thế mạnh về du lịch và thiên nhiên đẹp phải là địa phương làm điểm việc sử dụng chung hạ tầng và ngầm hóa hạ tầng viễn thông, cũng là địa phương đầu tiên giải quyết tốt những khó khăn khi sử dụng chung hạ tầng viễn thông. Phải phấn đấu kết thúc ngầm hóa trước dịp Festival Huế 2010. Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông phải tập trung đầu tư cho phát triển băng rộng kết hợp với đa dạng hóa các dịch vụ viễn thông. Bưu chính ban đầu còn khó khăn, nhưng phải quyết liệt tìm hướng đi, mở rộng các dịch vụ ngoài ngành hướng đến làm ăn có lãi. Và lưu ý các doanh nghiệp viễn thông khi triển khai VTCI phải thông tin rõ cho người dân, khoản nào là doanh nghiệp khuyến mãi, khoản nào là kinh phí từ VTCI hỗ trợ.

Về CNTT: Thừa Thiên Huế có tiềm năng về phát triển công nghiệp CNTT, lãnh đạo Sở TT&TT cần tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các Đề án phát triển công nghiệp CNTT của tỉnh trên cơ sở bám sát Quyết định 50/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Về ứng dụng CNTT: Tỉnh cần cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT theo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010, Chỉ thị 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phú về tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Sở TT&TT phải chủ động tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh về ứng dụng CNTT, mở rộng giao ban trực tuyến và đặc biệt là triển khai có hiệu quả một số dịch vụ công. Sở TT&TT cần lưu ý về điểm mới trong xét cấp phát kinh phí ứng dụng CNTT của các năm tiếp theo, Bộ sẽ xét ưu tiên cấp kinh phí triển khai theo tính hiệu quả của từng Đề án mà các tỉnh, thành trình lên.

Về báo chí, Sở TT&TT cần tiếp tục tổ chức tốt giao ban báo chí theo định kỳ; phối hợp tốt với Hội Nhà báo tỉnh trong việc quản lý đại diện cơ quan báo chí TW trên địa bàn tỉnh và cần tăng cường công tác thanh tra về báo chí.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng lưu ý, phát triển lĩnh vực TT&TT phải đi đôi với tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh trên địa bàn. Sở TT&TT phải tăng cường hỗ trợ cho phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố, xây dựng biên chế riêng cho các phòng về quản lý TT&TT trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, giải thích cho xã hội về sự an toàn của sóng điện từ bằng hình thức phát tờ rơi. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp viễn thông cần giúp đỡ Đài PT&TH tỉnh tận dụng những đường truyền cáp quang chưa sử dụng đến nhằm hỗ trợ đưa sóng truyền hình lên huyện miền núi A Lưới trong khi chờ Quỹ số hóa PT&TH sẽ được hình thành trong thời gian đến.

Thứ trưởng cũng giao trách nhiệm cho lãnh đạo các Vụ, Cục ghi nhận những ý kiến đề xuất, kiến nghị của Sở TT&TT và các đơn vị, doanh nghiệp, phối hợp với địa phương để cùng tháo gỡ, kịp thời điều chỉnh những chủ trương, định hướng, cơ chế chính sách nhằm phát triển hơn nữa ngành thông tin và truyền thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh trong giai đoạn mới.

Sở TT&TT Thừa Thiên Huế

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)