Phát triển bền vững thương mại điện tử

(Mic.gov.vn) - Ông Trần Hữu Linh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin (Bộ Công Thương) nhận định mặc dù kinh tế chung của cả nước đang trải qua nhiều khó khăn nhưng với sự năng động, tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, thương mại điện tử Việt Nam đang phấn đấu để dần đi vào chiều sâu, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện trong những năm tới.

Tại buổi họp báo về tình hình thương mại điện tử Việt Nam và các hoạt động triển khai trong năm 2009, tổ chức ngày 15/4, các chuyên gia về thương mại điện tử cho biết một trong những điểm sáng nhất về ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp là tỷ lệ đầu tư cho phần mềm tăng trưởng nhanh, chiếm 46% trong tổng đầu tư cho công nghệ thông tin của doanh nghiệp năm 2008, tăng gấp 2 lần so với năm 2007.

Trong khi đó, đầu tư cho phần cứng giảm từ 55,5% năm 2007 xuống còn 39% vào năm 2008. Sự dịch chuyển cơ cấu đầu tư này cho thấy doanh nghiệp đã bắt đầu chú trọng đầu tư cho các phần mềm ứng dụng để triển khai thương mại điện tử sau khi ổn định hạ tầng công nghệ thông tin.

Đáng chú ý là doanh thu từ thương mại điện tử đã rõ ràng và có xu hướng tăng đều qua các năm. Hiện, 75% doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu từ thương mại điện tử chiếm trên 5% tổng doanh thu năm 2008. Do đó, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm bố trí cán bộ chuyên trách về thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, một thành công nổi bật nữa của thương mại điện tử là cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đây là dịch vụ cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương (eCoSys). Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, eCoSys được triển khai từ đầu năm 2006 đến nay dịch vụ này đã được đưa vào áp dụng trên cả nước.

Tuy nhiên, thực tế phát triển thương mại điện tử năm 2008 vẫn còn nhiều khó khăn trở ngại mà tất cả các bên liên quan từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp đến người tiêu dùng cần quan tâm khắc phục.

Để thực hiện thành công các mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010, Cục khuyến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước cần đẩy mạnh triển khai các văn bản pháp luật về thương mại điện tử; hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nghiệp ứng dụng hình thức này; phổ biến và đào tạo chính quy thương mại điện tử và tăng cường hợp tác quốc tế.

Cũng tại buổi họp báo, Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (EcomViet) đã giới thiệu Chương trình mua hàng khuyến mãi trực tuyến thông qua website www.nhanhtay.vn. Mục đích của chương trình nhằm khuyến khích người tiêu dùng làm quen với việc mua sắm qua mạng để họ thấy được sự thuận tiện và lợi ích khi lựa chọn hình thức này./

Theo Vietnamplus.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)