Đoàn kiểm tra Hội đồng GDQP - AN Trung ương làm việc tại Thanh Hóa

(Mic.gov.vn) - Ngày 13/4/2009, Đoàn Kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng – An ninh (GDQP-AN) do Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác GDQP - AN của tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi đi thực tế tại huyện Vĩnh Lộc, trường đại học Hồng Đức và nghe Hội đồng GDQP - AN tỉnh báo cáo, Thứ trưởng Trần Đức Lai thay mặt đoàn đánh giá cao một số thành tích tỉnh Thanh Hóa đã đạt được: 100% quận, huyện, xã, thị trấn, phường kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự kiêm nhiệm công tác GDQP - AN, đúng thành phần và số lượng theo quy định; 100% trường THPT (gồm 165.061 học sinh) và 1479 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị của trường Chính trị tỉnh trong năm học 2008 - 2009 được học môn GDQP - AN. Tỉnh Thanh Hóa còn tổ chức thi học sinh giỏi môn GDQP - AN với 94/102 trường tham gia... Năm 2008, đài PT-TH tỉnh đã phát 32 chuyên mục 194 tin, đăng 186 tin, bài trên báo Trung ương, quân khu và địa phương, giúp nhân dân hiểu rõ hơn bản chất, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân...

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ ra những hạn chế như một số cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở nhận thức chưa sâu sắc vai trò, vị trí tầm quan trong của công tác GDQP - AN, hiệu quả hoạt động tại một số huyện, xã chưa phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp, tỷ lệ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng chức sắc, chức việc tôn giáo... còn thấp, chưa quan tâm bồi dưỡng cho người lao động trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Trước thực tế đó, Thứ trưởng Trần Đức Lai đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ; quy định số 07/QĐ-BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên; Thông báo số 51/TB-VPCP ngày 18/02/2009 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp Hội đồng GDQP - AN Trung ương ngày 29/12/2008...

P.M

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)