Lùi thời gian trình dự án Luật Báo chí đến 2010

(Mic.gov.vn) - Ngày 1/4, ngày cuối cùng của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã báo cáo với Chính phủ và được phép lùi thời điểm trình Chính phủ dự án Luật Báo chí (sửa đổi) đến tháng 2/2010.

Như vậy, thời gian Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về dự án Luật sẽ phải lui đến tháng 3/2010; tiếp đó trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án Luật tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII trong tháng 5/2010 và sẽ thông qua Luật này tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII vào tháng 10/2010.

Lý do mà Bộ trưởng Lê Doãn Hợp xin lùi thời điểm trình dự án này là một số nội dung của Luật cần được làm rõ như: tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí; nội dung quản lý nhà nước, nhất là công tác cán bộ báo chí, thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo báo chí; cung cấp thông tin cho báo chí; khi báo chí thông tin sai sự thật thì ngoài cải chính, bị xử lý theo pháp luật còn phải bồi thường ra sao về thiệt hại cho tổ chức, cá nhân.

Về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ban soạn thảo Luật do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phải thể hiện rõ trong Luật là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện cho báo chí phát huy vai trò của mình để thực sự là công cụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề đặt ra là phải sửa đổi toàn diện Luật Báo chí (sửa đổi) mà thực chất là Luật Báo chí mới cho phù hợp với giai đoạn mới của cách mạng.

Tiếp đó, Chính phủ dành nhiều thời gian nghe và cho ý kiến về Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh báo cáo.

Ban soạn thảo đã thống nhất báo cáo với Thường trực Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, phạm vi điều chỉnh của Luật này là: tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề vướng mắc, bức xúc nhất trong các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm các Luật: Xây dựng, Đầu tư, Đấu thầu, Doanh nghiệp, Đất đai, Bảo vệ môi trường, Phòng cháy và chữa cháy và Nghị quyết số 66/2006/QH 11. Như vậy, còn một số Luật, Pháp lệnh khác có liên quan đến đầu tư xây dựng chưa xem xét trong Luật này.

Cũng trong ngày, Chính phủ đã nghe và cho ý kiến về các dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Viễn thông; và việc ký Công ước Hague năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế./.
 

Theo Vietnamplus.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)