Các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam tìm giải pháp chia sẻ cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp phát biểu chỉ đạoNgày 27/3/2009, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp và Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng đã có buổi họp trù bị với Lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, tạo tiền đề cho Hội nghị phát triển hạ tầng Thông tin và Truyền thông dự kiến tổ chức giữa tháng 4/2009. Dự cuộc họp có đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT), Công ty Viễn thông Điện lực (EVN Telecom), Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), Tổng Công ty Viễn thông toàn cầu (GTel), Công ty thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel) ...


Bộ trưởng Lê Doãn Hợp phát biểu chỉ đạoNgày 27/3/2009, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp và Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng đã có buổi họp trù bị với Lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, tạo tiền đề cho Hội nghị phát triển hạ tầng Thông tin và Truyền thông dự kiến tổ chức giữa tháng 4/2009. Dự cuộc họp có đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT), Công ty Viễn thông Điện lực (EVN Telecom), Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), Tổng Công ty Viễn thông toàn cầu (GTel), Công ty thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel) ...

Vụ trưởng Vụ Viễn thông đã trình bày 5 nội dung dự kiến của Hội nghị, bao gồm: Đầu tư, sử dụng chung cơ sở hạ tầng; Đưa Internet về nông thôn; Ngầm hoá mạng cáp đô thị; Cạnh tranh và hợp tác giữa các doanh nghiệp; Đầu tư ra nước ngoài; một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức Hội nghị như: thời gian, thành phần khách mời, cách thức tổ chức.

Về việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng, các doanh nghiệp viễn thông hiện nay đều nhận thức được những lợi ích của việc dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông, nhất là trong bối cảnh việc lắp đặt các trạm BTS mới, đào đường xây bể cáp, treo cáp trên cột điện gặp rất nhiều khó khăn về mặt thủ tục, giấy phép, sự phối kết hợp với các ngành liên quan, chính quyền và nhân dân địa phương. Tuy nhiên, các doanh nghiệp kiến nghị Bộ cần ban hành cơ chế chính sách về việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng, làm trọng tài kiểm soát hoặc trực tiếp ban hành khung giá doanh nghiệp dùng chung phải trả cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng sao cho hợp lý trong tương quan với giá thành.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đánh giá ngành viễn thông Việt Nam trong thời gian qua đã phát triển rất nhanh, hợp tác quốc tế rất sâu rộng. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số vấn đề như: quy hoạch, dùng chung cơ sở hạ tầng còn hạn chế; còn nặng về quản lý hành chính, quản lý chạy theo thực tiễn, không đáp ứng được yêu cầu phát triển của thực tiễn. Tiềm năng phát triển viễn thông của Việt Nam còn rất lớn, nếu các doanh nghiệp biết khai thác, tận dụng cơ hội, khắc phục yếu kém sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Hiện nay, Việt Nam vẫn còn 35 triệu dân chưa có điện thoại di động, khoảng 10 triệu hộ gia đình chưa có điện thoại cố định và Internet, 11 triệu hộ gia đình chưa có truyền hình.

Hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành một quốc gia Công nghệ thông tin trong 5 năm tới, Bộ trưởng chỉ ra 5 việc cần làm. Đó là: Đưa hạ tầng Thông tin và Truyền thông về đến xã, đến hộ gia đình và doanh nghiệp; Đưa thiết bị nghe và nhìn về cơ sở, hộ gia đình; Ứng dụng CNTT trong đời sống, quản lý, xây dựng Chính phủ điện tử; Viễn thông kích cầu tạo động lực cho vùng nghèo; Khuyến khích thành lập HIệp hội doanh nghiệp viễn thông Việt Nam.

Bộ trưởng cũng đề xuất 7 chính sách đột phá nhằm phát triển nhanh ngành Thông tin truyền thông, gồm: Kích cầu, đưa điện thoại cố định, Internet, truyền hình đến các hộ gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình ở khu vực nông thôn; Khuyến mại để đưa điện thoại di động đến với mọi người dân; Các chính sách về đất, thuế, đào tạo nhân lực để phát triển CNTT; Chính sách trường chuẩn để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích đào tạo trực tuyến; Chính sách khuyến khích Viễn thông, CNTT cạnh tranh lành mạnh và vươn ra quốc tế.

Hương Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)