Hội nghị sơ kết công tác quản lý thuê bao di động trả trước

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 27/3/2009, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý thuê bao di động trả trước. Đến dự có Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, chủ trì Hội nghị; Đại diện Bộ Công An, một số đơn vị thuộc Bộ TT&TT và Sở TT&TT, các công ty kinh doanh thông tin di động.


Sáng ngày 27/3/2009, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý thuê bao di động trả trước. Đến dự có Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, chủ trì Hội nghị; Đại diện Bộ Công An, một số đơn vị thuộc Bộ TT&TT và Sở TT&TT, các công ty kinh doanh thông tin di động.

Hội nghị đã nghe Vụ Viễn thông báo cáo công tác quản lý thuê bao, Thanh tra Bộ báo cáo công tác thanh kiểm tra hoạt động quản lý thuê bao di động trả trước. Các báo cáo này nhấn mạnh: sau 1 năm triển khai Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT về quản lý thuê bao trả trước, công tác quản lý đã đạt được những kết quả đáng kể, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong các hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin di động trả trước trên phạm vi toàn quốc. Về nhận thức, đã có chuyển biến rõ rệt trong đại đa số người sử dụng dịch vụ, hơn 70% số thuê bao di động trả trước được đăng ký thông tin thuê bao. Việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT đã được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT thực hiện tốt, kịp thời, các Sở đã phát huy vai trò quản lý Nhà nước và tham mưu cho chính quyền địa phương. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm bước đầu đã có tác dụng tích cực, có tác dụng phòng ngừa vi phạm đối với doanh nghiệp thông tin di động, các điểm giao dịch được uỷ quyền và người sử dụng. Báo cáo đã có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT cho phù hợp với điều kiện triển khai thức tế hiện nay.

Đại diện Bộ Công An, Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh, Sở TT&TT Hải Phòng, các doanh nghiệp Vinaphone, Viettel, Sfone phát biểu chia sẻ kinh nghiệm và những bài học rút ra từ thực tiễn triển khai Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTT thời gian qua và đề xuất những kiến nghị bổ sung nội dung Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTT trong đó đặc biệt là cần sớm có chế tài xử lý các trường hợp vi phạm để làm cơ sở cho doanh nghiệp giáo dục các chủ điểm giao dịch và người sử dụng dịch vụ .

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng điểm qua một số kết quả nổi bật trong việc triển khai Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTT như: nhận thức trong xã hội về việc quản lý thuê bao trả trước đã được nâng lên một bước, các doanh nghiệp đã chấn chỉnh cả về nhận thức và quản lý; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung này đã dần được hoàn thiện; việc quản lý thuê bao di động trả trước đã triển khai thành công bước đầu; đã hình thành được mạng lưới giao dịch được uỷ quyền rộng khắp toàn quốc; thanh tra Bộ, thanh tra các Sở đã từng bước vào cuộc. Tuy nhiên, việc triển khai Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTT vẫn còn những tồn tại là các doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức đầy đủ nên chưa vào cuộc quyết liệt, các chủ điểm giao dịch còn chạy theo lợi nhuận nên chưa có ý thức chấp hành quy định; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ; hệ thống kỹ thuật còn chưa đủ mạnh; nhân sự đội ngũ thanh tra còn mỏng. Để khắc phục những tồn tại này, Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng nhấn mạnh một số việc cần làm ngay là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giúp doanh nghiệp, người dân nhận thức đầy đủ vấn đề; bản thân doanh nghiệp kinh doanh thông tin di động cần chủ động sử dụng kinh phí của mình cho hoạt động tuyên truyền này; doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình cụ thể cho công tác rà soát thông tin về thuê bao di động trả trước; đề nghị các Sở TT&TT tham gia thanh tra trên diện rộng; hoàn thiện quy trình tiếp nhận, đăng ký thuê bao; Vụ Viễn thông phối hợp với doanh nghiệp rà soát lại nội dung Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTT để làm rõ trách nhiệm của các đơn vị được uỷ quyền, cần hoàn thiện sớm thông tư về khuyến mại gửi Bộ Công thương và nghiên cứu xem xét đề nghị về việc giới hạn số thuê bao/ người sử dụng.

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)