Bộ Thông tin và Truyền thông công bố “Giá máy và thiết bị thi công công trình BCVT” và “Định mức xây dựng cơ bản công trình BCVT”

(Mic.gov.vn) - 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai vừa ký công văn gửi Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về “Công bố giá máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông” và “Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông” để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bưu chính, viễn thông theo quy định hiện hành của nhà nước về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai vừa ký công văn gửi Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về “Công bố giá máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông” và “Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông” để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bưu chính, viễn thông theo quy định hiện hành của nhà nước về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Kèm theo đó là Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính viễn thông và “Định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông” cùng các thuyết minh và hướng dẫn áp dụng.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)