Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2008 và triển khai chương trình công tác năm 2009 của Đảng uỷ cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 26/3/2009, tại Hà Nội, Đảng uỷ cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2008 và triển khai chương trình công tác năm 2009. Đồng chí Lê Doãn Hợp - Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Hải Đường - Phó bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan trung ương, các đ/c uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT, các đ/c uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ Bộ TT&TT cùng các đ/c Bí thư, Phó bí thư các chi/Đảng bộ trực thuộc.


Ngày 26/3/2009, tại Hà Nội, Đảng uỷ cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2008 và triển khai chương trình công tác năm 2009. Đồng chí Lê Doãn Hợp - Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Hải Đường - Phó bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan trung ương, các đ/c uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT, các đ/c uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ Bộ TT&TT cùng các đ/c Bí thư, Phó bí thư các chi/Đảng bộ trực thuộc.

Trong năm 2008, cùng với những Nghị quyết 6,7 Khoá X và Cuộc vận động lớn trong toàn Đảng, Đảng uỷ Bộ TT&TT đã tập trung phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các chi/đảng bộ trực thuộc thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các cấp uỷ đã làm tốt vai trò lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị, đồng thời lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên phát huy tinh thần chủ động sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức vững mạnh. Việc thực hiện dân chủ trong Đảng, phát huy quyền làm chủ của công chức viên chức có tiến bộ. Công tác cán bộ nữ được quan tâm và đổi mới. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả, nhất là ở những đơn vị có nhiều cán bộ trẻ, những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên. Đảng uỷ, phối hợp với Ban cán sự, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế chính sách cho phát triển TT&TT; Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 30 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ quản lý nhà nước; Tạo được sự chủ động đoàn kết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chính trị,…

Trong năm 2009, Đảng uỷ Bộ TT&TT đề ra nhiệm vụ phải thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội: Chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 của Bộ TT&TT; Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật,…; Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực thi có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; Tăng cường chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực; Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy; Tăng cường chỉ đạo bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật…Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ sẽ: Tiếp tục quán triệt, triển khai các chủ đề học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tập trung chỉ đạo tăng cường năng lực quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ mạng lưới dịch vụ, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế,…; Chỉ đạo tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trong cơ quan; Không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên; Chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ; Tăng cường công tác quản lý đảng viên; Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; Tiếp tục nâng cao công tác phát triển đảng viên; Chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt việc đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra năm của Đảng bộ,…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đánh giá cao các ưu điểm của Đảng bộ trong năm 2008. Đó là: sự đồng hành giữa Đảng với chuyên môn trong mọi hoạt động, sự gắn kết tốt giữa Đảng với các tổ chức chính trị, tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ Đảng bộ, sự tích cực trong các hoạt động đối nội đối ngoại và sự gương mẫu của đại đa số Đảng viên. Bộ trưởng yêu cầu Đảng bộ trong năm 2009 tiếp tục phát huy các ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm còn tồn tại như: nội dung các sinh hoạt Đảng vẫn còn lúng túng, thiếu tính thiết thực, công tác tư tưởng ở nhiều nơi vẫn chưa được chú trọng đúng mực,…Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới các đảng viên trong Đảng bộ phải nhận thức được đúng và rõ hơn nữa vai trò của Bộ TT&TT trong hệ thống chính trị của đất nước để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao; tiếp tục tìm cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong mọi lĩnh vực xã hội; gắn kết chặt chẽ hơn giữa các tổ chức Đảng – chuyên môn – đoàn thể; tích cực mở rộng, tăng cường các hoạt động đối nội đối ngoại, đoàn kết thống nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt Đảng uỷ khối các cơ quan trung ương, đ/c Nguyễn Hải Đường đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của Đảng bộ Bộ TT&TT trong năm 2008. Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò của mình, hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao, đã tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, chính sách cho Chính phủ. Các chủ trương, chính sách của Đảng đã được Đảng bộ triển khai tốt, có tính sáng tạo. Công tác sinh hoạt Đảng giữ được nền nếp. Các công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Đồng chí Phó bí thư Đảng uỷ khối mong muốn trong năm 2009, Đảng bộ Bộ TT&TT sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả Cuộc vận động học tập và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí và cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng cần: Tiếp tục tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi/Đảng bộ; Quan tâm kiện toàn các tổ chức Đảng; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để khắc phục các khuyết nhược điểm còn tồn tại, tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009.

Hội nghị đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng cho một số Đảng viên trong Đảng bộ và Trao tặng Giấy khen của Đảng uỷ cho 14 chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2008.

VH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)