Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 20/3/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2009/NĐ-CP. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.


Ngày 20/3/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2009/NĐ-CP. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

Nghị định có 17 điều quy định về các hình thức vi phạm hành chính và mức xử phạt. Trong đó, vi phạm các quy định về giấy phép có các mức phạt tiền từ 1 đến 70 triệu đồng; vi phạm các quy định về thiết lập mạng Internet dùng riêng có các mức phạt từ 2 đến 20 triệu đồng; vi phạm các quy định về cung cấp dịch vụ Internet có các mức phạt từ 5 đến 50 triệu đồng; vi phạm các quy định về trò chơi trực tuyến (online games) có các mức phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng; vi phạm các quy định về trang thông tin điện tử có các mức phạt từ 5 đến 20 triệu đồng… Ngoài ra Nghị định cũng quy định các hình xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Về thẩm quyền xử phạt vi phạm, thanh tra viên chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đang thi hành công vụ có thẩm quyền có thể phạt tiền đến 500 nghìn đồng; Chánh Thanh tra Sở TT&TT có thể phạt đến 30 triệu đồng; Chánh Thanh tra Bộ TT&TT có thể phạt tiền lên tới 70 triệu đồng. Đồng thời, thanh tra chuyên ngành TT&TT có thể áp dụng các biện pháp xử phạt khác.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2009.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)