Hội nghị tập huấn về Dịch vụ viễn thông công ích khu vực miền Trung

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 24/3/2009, tại Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn (Đà Nẵng), Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích đã khai mạc Hội nghị tập huấn về quản lý dịch vụ viễn thông công ích. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ TT&TT, Intel Việt Nam, các doanh nghiệp VNPT, Viettel, EVN Telecom và 16 Sở Thông tin- Truyền thông trên địa bàn khu vực Miền trung-Tây nguyên đã đến dự.


Sáng ngày 24/3/2009, tại Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn (Đà Nẵng), Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích đã khai mạc Hội nghị tập huấn về quản lý dịch vụ viễn thông công ích. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ TT&TT, Intel Việt Nam, các doanh nghiệp VNPT, Viettel, EVN Telecom và 16 Sở Thông tin- Truyền thông trên địa bàn khu vực Miền trung-Tây nguyên đã đến dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai nhấn mạnh việc phổ cập dịch vụ viễn thông công ích là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Chính sách này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông bình đẳng trong kinh doanh theo cơ chế thị trường, có nghĩa vụ thực hiện và đóng góp các nguồn lực để thực hiện việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Kể từ khi có các quy định của Nhà nước về thực hiện chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ liên quan đã tích cực chuẩn bị và đã ban hành tương đối đầy đủ các văn bản pháp quy về các hoạt động hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, hàng năm có sửa đổi bổ sung kịp thời để dần hoàn thiện chính sách cho phù hợp, đẩy nhanh và nâng cao mức độ phổ cập dịch vụ. Đến nay đã có 24 văn bản pháp quy quy định về việc hỗ trợ phát triển phổ cập dịch vụ, theo đó từ năm 2007, Bộ đã thực hiện phương thức giao kế hoạch cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, thực hiện phương thức đặt hàng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và trong thời gian tới sẽ nghiên cứu để thực hiện phương thức đấu thầu giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của các doanh nghiệp viễn thông, các Sở TT&TT, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và các đơn vị có liên quan, việc phát triển và cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đã đạt được một số kết quả đáng kể. Tính đến hết năm 2008, mật độ điện thoại tại các vùng công ích đã tăng từ 2,5 máy/100 dân vào cuối năm 2004 lên 8,3 máy/100 dân; mật độ Internet tại các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích từ 0,018 máy/100 dân lên 0,19 máy/100 dân; các điểm truy cập viễn thông công cộng, các điểm Bưu điện Văn hóa xã kể cả các đồn biên phòng, bao gồm cảc dịch vụ điện thoại và Internet đuợc duy trì để phục vụ tốt nhất cho cộng đồng; người dân ở vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích có điều kiện sử dụng tốt hơn các dịch vụ viễn thông và internet phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao dân trí, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên trong quá trình quản lý, tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại một số điểm cần khắc phục, cụ thể các văn bản pháp quy vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp, hiệu quả hoạt động của các điểm truy cập viễn thông công cộng chưa cao, công tác tuyên truyền chưa được quan tâm, việc phát triển các điểm truy cập còn chậm, công tác giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chưa được quan tâm đúng mức.

Do vậy, việc tổ chức Hội nghị tập huấn về quản lý dịch vụ viễn thông công ích nhằm mục đích giúp các đơn vị nắm vững và thống nhất việc thực hiện công tác hỗ trợ phát triển dịch vụ ở tất cả các đơn vị có liên quan; việc báo cáo sản lượng hoàn thành của các chi nhánh, đơn vị thành viên của các doanh nghiệp viễn thông; việc thẩm tra xác nhận của các Sở thông tin và Truyền thông, việc tổng hợp báo cáo của doanh nghiệp viễn thông; việc thẩm định, tạm ứng, thanh quyết toán của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; đặc biệt là sự phối hợp giữa các đơn vị để đẩy nhanh việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ để đảm bảo đơn giản, đúng qui định. Tại hội nghị này, thông qua ý kiến phát biểu tham gia của các đại biểu, Bộ và các đơn vị có liên quan nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai và đặc biệt những kiến nghị với Bộ và Nhà nước cần được sủa đổi, bổ sung hoàn thiện.

Thông qua Hội nghị, các đơn vị chức năng của Bộ hướng dẫn triển khai công tác kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2009 và 2010; giới thiệu các nội dung cơ bản của Quyết định 51/2008/QĐ-BTTTT, Thông tư 14/2008/TT-BTTTT, Thông tư 04/2009/TT-BTTTT. Hội nghị cũng sẽ giới thiệu các nội dung hợp tác giữa Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam và Công ty Intel Việt Nam; sổ tay mô hình phát triển dịch vụ viễn thông công ích; chương trình máy tính giá rẻ và các tham luận về khả năng thực hiện cung cấp dịch vụ , xây dựng điểm truy cập viễn thông công cộng.

Trịnh Hồ Đức - Cơ quan ĐD của Bộ tại TP Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)