Hội nghị Triển khai kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp phát biểu chỉ đạo Hội nghịTrong hai ngày 19 & 20/3/2009, tại thành phố Cần Thơ, Cục Xuất Bản – Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2009. Đến dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp; Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Trấn Tuấn Anh; Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương, một số đơn vị thuộc Bộ TT&TT, Hội Xuất Bản Việt Nam, một số Sở TT&TT và đại diện các nhà xuất bản và công ty phát hành sách và xuất bản phẩm trên toàn quốc.


Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp phát biểu chỉ đạo Hội nghịTrong hai ngày 19 & 20/3/2009, tại thành phố Cần Thơ, Cục Xuất Bản – Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2009. Đến dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp; Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Trấn Tuấn Anh; Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương, một số đơn vị thuộc Bộ TT&TT, Hội Xuất Bản Việt Nam, một số Sở TT&TT và đại diện các nhà xuất bản và công ty phát hành sách và xuất bản phẩm trên toàn quốc.

Theo báo cáo của Cục Xuất bản, năm 2008, Về xuất bản: toàn ngành xuất bản được 25.120 cuốn với 279,913 triệu bản (trong đó các Nhà Xuất bản xuất bản được 20.911 cuốn với 270,406 triệu bản, xuất bản nhất thời 4.209 cuốn với 9,507 triệu bản) Xuất bản phẩm khác 33,093 triệu bản. Tổng doanh thu đạt 1.488,867 tỷ đồng, Về lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm: tổng số sách đã phát hành 314,6 triệu bản, tổng số xuất bản phẩm khác đã phát hành 89,5 triệu bản. Tổng doanh thu đạt 1.448 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 14,45 triệu USD (nhập khẩu 4,860 triệu bản sách, 5,780 triệu tờ báo, tạp chí, kim ngạch nhập khẩu 11,6 triệu USD; Xuất khẩu 145.300 bản sách, 4,651 triệu tờ báo, tạp chí, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,9 triệu USD).

Phát biếu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã phân tích những đặc điểm của ngành xuất bản. Đã đánh giá những việc đã làm được và những tồn tại của ngành xuất bản trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng cũng chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại yếu kém. Về phương hướng sắp tới, Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành xuất bản cần thực hiện các việc sau: Nâng nhận thức về xuất bản và phát hành sách; lập lại kỷ cương trong quản lý nhà nước về xuất bản và phát hành; Chỉ đạo quyết liệt văn hóa đọc, bình luận, giới thiệu, quảng bá cho mọi người có định hướng để đọc; Chủ động hợp tác, liên doanh liên kết, xã hội hóa các hoạt động xuất bản và phát hành, vừa hợp tác trong nước vừa hợp tác quốc tế; tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xuất bản và phát hành; Tham mưu cho Ban Bí thư và Chính phủ ban hành một số chính sách, cơ chế cho hoạt động xuất bản nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho hoạt động xuất bản phát triển.

Trong chương trình của Hội nghị, Bộ TT&TT đã tặng 13 Cờ thi đua cho 7 Nhà Xuất bản, 6 Công ty Phát hành và 27 Bằng khen cho 11 Nhà Xuất bản, 16 Công ty Phát hành đã có thành tích trong năm 2008.

Phan Văn Lập

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)