Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việt Nam phải trở thành cường quốc về Công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 13/3/2009, trong buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) và Tổng Công ty viễn thông Quân đội (Viettel), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu hai đơn vị này phải thực hiện tốt vai trò chủ lực xây dựng thương hiệu và khẳng định vị thế của công nghệ thông tin Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.


Ngày 13/3/2009, trong buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) và Tổng Công ty viễn thông Quân đội (Viettel), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu hai đơn vị này phải thực hiện tốt vai trò chủ lực xây dựng thương hiệu và khẳng định vị thế của công nghệ thông tin Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng yêu cầu VNPT và Viettel cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể, trong đó quan trọng nhất là xây dựng mục tiêu chiến lược rõ ràng hơn, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy phù hợp với mục tiêu đặt ra. Chính phủ sẽ xem xét giải quyết những đề xuất, kiến nghị để VNPT và Viettel thực hiện chiến lược thành công. Thủ tướng nhấn mạnh, việc kiểm soát tài chính cũng là một nhiệm vụ quan trong đối với VNPT và Viettel.

Thủ tướng giao, tới đây VNPT và Viettel cần củng cố bộ máy tổ chức Tập đoàn để các đơn vị thành viên hạch toán độc lập theo mô hình công ty mẹ, công ty con, tạo động lực cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Liên quan đến vấn đề đầu tư, VNPT và Viettel cần tìm các hình thức đấu thầu, chọn thầu phù hợp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án viễn thông. Xây dựng phương án thí điểm chi trả tiền lương theo tiêu chí lợi nhuận và năng suất hiệu quả lao động để bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Thủ tướng và Thường trực Chính phủ thống nhất cho rằng thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh rất quyết liệt nhưng ngành viễn thông đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. VNPT và Viettel là hai đơn vị đã có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là xây dựng hạ tầng. Những thành tựu về công nghệ thông tin đạt được trong lộ trình thực hiện bước đi tắt đón đầu đã giúp Việt Nam đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa và công nghiệp hóa.

Tuy nhiên, VNPT và Viettel cũng cần chú ý triển khai nhanh hơn các dịch vụ viễn thông; xây dựng cơ sở hạ tầng giúp đẩy nhanh việc thực hiện Chính phủ điện tử. Bên cạnh đó, cần chú ý nâng cao chất lượng dịch vụ, công nghệ và hiệu quả.

Để thực hiện tất cả những mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo VNPT và Viettel đặc biệt quan tâm chú ý đến trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong quản lý điều hành.

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)