Hội nghị phát triển hạ tầng CNTT&TT - tìm giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp viễn thông

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 12/3/2009, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã nghe báo cáo về việc tổ chức Hội nghị phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 4/2009. Cùng tham dự có Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Trần Đức Lai, đại diện các Vụ, Cục liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Ngày 12/3/2009, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã nghe báo cáo về việc tổ chức Hội nghị phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 4/2009. Cùng tham dự có Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Trần Đức Lai, đại diện các Vụ, Cục liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mục tiêu của Hội nghị là nhằm tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, trăn trở của các doanh nghiệp viễn thông trong việc phát triển cơ sở hạ tầng CNTT-TT, thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp tạo cú huých phát triển ngành nói riêng và nền kinh tế quốc gia nói chung.

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đánh giá ngành viễn thông đang phát triển rất nhanh, hợp tác quốc tế rất rộng và rất sâu. Bộ trưởng chỉ đạo Hội nghị nên tập trung vào 5 vấn đề lớn sau:

Thứ nhất, đầu tư, quản lý, khai thác chung cơ sở hạ tầng, gắn quy hoạch Trung ương với quy hoạch địa phương, phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng xã hội hóa.

Thứ hai, đưa Internet về nông thôn tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở những khu vực này, giảm khoảng cách số giữa các vùng miền trên cả nước. Cần huy động vốn từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích nhằm hỗ trợ việc xây dựng hạ tầng và triển khai cung cấp dịch vụ Internet băng rộng ở vùng sâu, vùng xa, phát triển nội dung số thiết thực phục vụ cộng đồng.

Thứ ba, ngầm hóa các mạng cáp (cáp đồng, cáp quang, cáp truyền hình, cáp điện lực) đảm bảo an toàn về hạ tầng mạng, an toàn cho người và phương tiện giao thông, không gây mất mỹ quan đô thị. Nên tiến hành thí điểm tại một số tỉnh như Bắc Ninh, thành phố Huế ... sau đó mới triển khai trên diện rộng.

Thứ tư, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, hợp tác cùng phát triển cả công nghệ 2G và 3G. Cần tập trung phát triển điện thoại cố định, dịch vụ di động trả sau. Về doanh thu, cần chú ý đến các chỉ tiêu như: tổng doanh thu, doanh thu bình quân đầu người, doanh thu/SIM, lợi nhuận/vốn đầu tư.

Thứ 5, khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam mở rộng địa bàn kinh doanh và hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp chỉ đạo, trước khi diễn ra Hội nghị chính thức, cần tổ chức Hội nghị trù bị có sự tham gia của Giám đốc các doanh nghiệp Viễn thông cùng họp bàn với Lãnh đạo Bộ thảo luận những vấn đề trọng tâm sẽ đặt ra trong chương trình Hội nghị.

Để Hội nghị thực sự góp phần giải quyết những khó khăn mà các doanh nghiệp viễn thông đang vướng mắc, thành phần tham gia Hội nghị bao gồm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị các doanh nghiệp viễn thông, đại diện các Sở gần Hà Nội, các Sở của các thành phố lớn trong cả nước, đại diện Đài Truyền hình Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, đại diện lãnh đạo các Ủy ban nhân dân các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Có thể sẽ tổ chức cầu truyền hình đặt tại 3 miền để các Sở khác trên cả nước cùng tham gia.

H.G

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)