Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản

(Mic.gov.vn) - 

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram. Theo đó, giai đoạn từ năm 2009-2010, mức giá cước của một thư thường trong nước đến 20 gram là 2.000 đồng.


Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram. Theo đó, giai đoạn từ năm 2009-2010, mức giá cước của một thư thường trong nước đến 20 gram là 2.000 đồng.

Giai đoạn từ năm 2011 - 2012, mức giá cước của một thư thường trong nước đến 20 gram bằng 80% giá thành dịch vụ và giai đoạn sau năm 2010, mức giá cước của một thư thường trong nước đến 20 gram bằng giá thành dịch vụ.

Mức giá cước trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm quy định cụ thể mức giá cước đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp bưu chính phương pháp xác định giá thành dịch vụ hợp lý làm cơ sở xem xét quyết định giá cước dịch vụ thư thường trong nước đến 20 gram theo phương án quy định trên.

Theo website Chính phủ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)